A TEMPLOMOS CSEPP SZENTELÉSE

Minden üveg megszenteltetik

A TEMPLOMOS CSEPP SZENTELÉSE

Negyedik is lángra lobban,
kiviláglik tiszta fénye.
Ott ragyog a csillagokban,
s éled az ember REMÉNYE.

Advent 4 Vasárnapján a negyedik adventi gyertya a szeretet szimbóluma!  Jelentése: Keresztelő Szent János, aki Jézus eljövetelét hirdette és készítette az utat az emberek szívéhez, ez a szeretet szimbóluma!

Ezen a napon, tisztelendő Nagyidai Zsolt plébános atya Jeruzsálemi Templomos Rend lovagpapja -Ordo Supremus Militaris Templi ,Krisztustól nyert meghatalmazásánál fogva SZENTELTE meg hivatalos szertartáson a Templomos Csepp–et részünkre ! Mellyel az isteni gondviselés szentségével ruházta fel.

A TEMPLOMOS CSEPP SZENTELÉSE , Szertartás
A megszentelés egyházi szertartás, amelyben a pap bizonyos alkalomkor ételek, italok, tárgyak megszentelése, megáldása céljából az egyház által előírt  imaszövegek elmondásával, keresztvetéssel, → szenteltvíz hintésével, tömjénezéssel egybekötve végez. Az egyház tanítása szerint a szentelmények segítő malasztot adnak az embernek. Eltörlik a bocsánatos bűnöket, védelmet nyújtanak a gonosz ellen, kieszközlik a földi javakat, , védenek a betegségek, a természeti csapások ellen.

A TEMPLOMOS CSEPP LEIRÁSA , BOLT >>>

A szentelményeknek, az áldásoknak a néphit is rendkívüli hatást tulajdonított. A régi paraszti életformában az embert szinte a születéstől a halálig végigkísérte a vízkeresztkor, néhol nagyszombaton is megszentelt víz. A gyertyaszentelőkor megszentelt gyertya, amely a néphit szerint az égiháborút is eltávolította, néhány évtizeddel ezelőtt még ritkán hiányzott egyetlen r. k. parasztházból. A szentelés körébe sorolhatjuk a búzaszentelést és a húsvéti ételszentelést, a nagyszombati tűzszentelést, a János napi borszentelést ( Szent János áldása), a Balázs-áldást ( Balázs napja) stb. Igen gyakran a pap a hívők kívánságára is végzett szentelésnek nevezett áldásokat. A búcsúsok a → búcsújáróhelyen vásárolt imakönyveket, olvasókat, szentképeket, szobrokat, rendszerint megáldatták, mert akkor hathatósabb lesz az imádság.

Comments are closed.