the-nine-first-templars

A Szent Grál és a Templomos lovagok

Tudósok, kutatók, kalandorok, lovagok, királyok, bölcsek és ki mindenki más kereste, keresi a Szent Grált. De mi is valójában a Szent Grál?
Egy kupa mely az utolsó vacsorán Jézusé volt, melyből a bort itta?  A Biblia szerint Jézus ekkor mondta a kenyérre és borra, hogy az az ő teste és vére.
Vagy az a tál melyben Mária Magdolna Krisztus vérét felfogta a keresztre feszítés után?

Szent Grál és a templomosok

Vagy a Szent Grál – Saint Graal – valójában a Sang Real szót rejti, amely a Királyi vért jelenti?

Az apokrif, azaz az elhallgatott iratok között a Fülöp apostol evangéliuma is fennmaradt.
Az úgynevezett Fülöp evangélium szerint Mária Magdolna több volt Jézus egyszerű követőjénél.
Fülöp görög nyelven fennmaradt evangéliuma Mária Magdolnát Jézus társának (κοινωνος) nevezi. „Hárman voltak (akik) folyton az Úrral mentek: az édesanyja, Mária, anyja nővére, és Magdaléna, akit hitvesének hívtak. A nővére (az Úré), az anyja és a hitvese neve ugyancsak Mária volt.” (Fülöp evangéliuma, 32. log.)
A Szent Grált titkos kódnak tartó teória szerint a Grál nem egyéb, mint Jézus és Mária Magdolna leszármazási vonala.

A Szent Grál és a kódok

Érdekes ,hogy mennyi, de mennyi olyan iratban, dokumentumban jelenik meg  a Szent Grál amely  templomos lovagokra vonatkozik
 Több történész, kutató is arra az eredményre jutott, hogy a templomosok magja, azok, akik irányt adtak a rendnek, kétségtelenül gnosztikus misztikusok voltak, akik kevesebb jelentőséget tulajdonítottak az ereklyéknek vagy bármi másnak az anyagi világban, és szegénységi fogadalmukat ismerve ez valóban így volt. Ezért különösen figyelemre méltó, hogy mi is volt az a „Szent Grál” ami a Templomos Rend birtokában volt, ugyanúgy, mint a ma már Torinói lepelként ismert csodálatos kegytárgy.

Az egyházi inkvizítorok üldözésének napjaiban a nem hagyományos keresztényeknek el kellett rejteniük gyakorlatukat, és titkos kódokat kellett találniuk a kommunikációhoz. Tudunk a későbbi Testvériség titkos kódjairól és szimbólumairól, amelyeket a templomos rendek adományoztak nekik.

A templomos lovagok

(20 ezer is volt egy időben!), nem biztos ,hogy mindegyike tudta, hogy mit jelent sajátos vörös keresztjük (a Rózsa-kereszt?), melynek mind a négy szára azonos méretű, jelezve a gnosztikus egyensúlyt és a rózsát, a virágot és a vörös színt, és Krisztust jelezve) A Beauseant kifejezés, (szó szerint „Egésznek lenni”), amelyet üdvözletként, harci kiáltásként használtak és zászlójuk neve is egyben mely simán fekete-fehér.

 Ha tudták, mit jelent a köszöntés, akkor véletlenül keresztet húztak a földre karddal vagy bottal.  Az avatatlanok számára ez egyszerűen egy sajátos kifejezés fordulat volt, ami talán önmagának kiteljesedését jelentette az egyházban, de a gnosztikusok számára ez jelentette a végső szellemi célt, amit ma megvilágosodásnak neveznénk.
Volt egy titkos gyógyitaluk is, amely még kenderfőzetet is tartalmazott! Ezt a csodálatos italt csak Jeruzsálem Elixirjeként nevezték meg, nem utalva semmilyen formában arra, hogy miből is áll össze a titkos Templomos gyógyital.

Mindig, minden több jelentésű és kódolt volt a Templomos rendnél.

Tehát mindezen titkos kódok mellett, ha egy kehely a „Grál” valami mást jelentene, képviselne, azaz ez is kódolt üzenet lenne, mi lenne az?

 Jézus határozottan nem azt az egy poharat használta az utolsó vacsorán, amelyet oly sokat ábrázoltak a későbbi korokban. Egy fakupa, egy agyagpohár nem sokat jelentene igazán a misztikusoknak.

Egy új elmélet: a „Grál”a Szív Jelképe

Feltűnő, hogy a 4- 5. századtól kezdve a Szívet, vagyis a szellemi szívet, szemben az emberi szervvel, egy ivóedény szimbolizálta.
A katolikusok ismerik Jézus Szent Szívének festményeit, ezért tudjuk, hogy tiszteletben tartották Jézus szívét. A gnosztikus evangéliumok következetesen Krisztus Szívére utalnak, amely mindannyiunkban megnyílik. Azaz a szeretet.

Jézus szíve a Szent Grál

Nyilvánvaló, hogy a kupa vagy a Szent Grál szimbólumában a templomosok valamire utaltak, amely közvetlen kapcsolatban állt Jézus Szívével. Ha figyelembe vesszük, mennyire forradalmi volt Jézus szeretetüzenete a zsidós vallás kemény hangvételével ellentétben, akkor ésszerű, hogy tanításainak ez az aspektusa azonosítja őt a szeretet edényeként, a lélek kupájaként a Szeretettel mely maga a Szív.

Több tanulmány szerint a gnosztikus evangéliumokban leírják, hogy Jézus titkos utasításokat adott, amit gnózisnak ( innen ered a gnosztikusok kifejezés)azaz tudásnak neveztek és ezt a tudást  a kiválasztottaknak adta át, míg az egyszerű népnek, tömegnek, példázatokban beszélt.

Ezeket a tanításokat az egyház az 5. századtól kezdve betiltotta

, de azok számára, akik ismerték őket, megtestesítik Jézus lényegét, szeretetét, szívét.
Ha összes tényt összesítünk, és hozzátesszük, hogy Jézus rabbi volt, jól képzett ember, aki legalább görög és arámi nyelven is beszélt és írt, és szerette volna terjeszteni tanításait, akkor ésszerű, hogy bizonyára ezeket valamely módon leírta, összefoglalta a beavatottak számára. 
Ha így volt ez Jézus szellemének, tanításának „szívének” a megtestesült hagyatéka. Ha ezen íratok léteztek, akkor van értelme annak az állításnak, hogy Jézus által írt dokumentum lesz az, amit a templomosok Szent Grálként rejtettek el, mint „Jézus szívét”.

Mi történt tehát az “igazi Szent Grállal”, egy Jézus által írt evangéliummal?
Több jel, utalás, más gnosztikus evangéliumok, írások bizonyítják, hogy ezen írás létezett, és valószínűleg ezek Jézus saját kezűleg írt szavai.

A templomosok igazi Szent Grálja

A legendák a Szent Grál létezésére utalnak. A történelmi bizonyítékok Jézus által írt gnosztikus evangéliumként azonosítják.
De hol volt hát a „Grál” az évszázadok alatt?

Nem ismert, hogy Jézus tizenkét tanítványa közül hányan adták át titkos tanításait, de ami ma is fennmaradt, az a gnosztikus evangéliumok, amilyen az 1947-ben Egyiptom egyik barlangjában megtalált és ma már a Nag Hammadi könyvtár néven ismert, és például tartalmazzák Mária Magdaléna és Tamás evangéliumát is. De hány és hány ilyen irat rejtezhet még a világban, melyek nem ismertek az emberek nagy tömegei előtt?

Fülöp és Magdalai Mária Evangéliuma és a Szent Grál nyoma
A Nag Hammadi könyvtár Fülöp és Mária Magdolna evangéliumával

De miért ne lehetet volna akkor Jézus által is írt evangélium?

Ha leírta, akkor, nem lennének legalább utalások egy ilyen dokumentumra?
A gnosztikus evangéliumok között van egy, amelyet a Megváltó evangéliumának hívnak, de még senki sem tudja, ki a szerző. Bármi is legyen a helyzet ezzel a dokumentummal kapcsolatban, vajon nem emelnék-e ki az évszázadok során egy Jézus által írt evangéliumot?

Nos, nem akkor, ha maga a szerző egy titkos dokumentumnak szánta, amely nagyon konkrét utasításokat is tartalmazott, hogy nem terjeszthető.
Jézus titkos tanításait azok számára jelentette ki, akik készen álltak, és ezek kevesen voltak.
A tömegeknek példázatokban beszélt, korlátozott megértésű elmékhez, akik nem tudták elképzelni, hogy Isten bennük lakik. Tudta, hogy ha tanításait nyilvánosságra hozzák, durván félreértelmezik őket, és valóban ez így is történt.
 A középkorban máglyán égették el azokat az embereket, akik azt állították, hogy Isten bennük, a szívükben létezik.
Ha egy ilyen dokumentum eljutott volna az egyház korai tisztviselőihez, avagy a császári Róma  tisztségviselőihez ,akkor bizony mind a keresztény üldözések korában, mind Nagy Constantinus által elfogadott hivatalos vallás bevezetése után is az írat elpusztítása a birtokló ,vagy terjesztő kivégzése lett volna a következmény. Igaz tudunk is ilyen esetekről, a történelem nem egyet jegyzet fel az utókornak.  Az IRÁS, ha valóban néhány példányban létezett is, a vérzivataros időkben nyoma veszett, évszázadokig nem hallunk róla.  

Templomosok és a Szent Grál

Az első eset, amikor az igazi Szent Grál ismét a felszínre került, röviddel a Templomos Rend megalapítása után, 1119-ben történt. A rendet alapító kilenc gnosztikus lovag szinte azonnal elkezdett ásni Salamon temploma körül, ahol székhelyük volt. A megfelelő időben abbahagyták az ásást, és Rómába indultak, ahol hatalmas engedményeket követeltek a pápától, amelyek garantálták új rendjük kivételes és egyedül álló jogait.

A 12. század elején a Templom-hegy Jeruzsálem szegénynegyedéhez tartozott, nyomorúságos viskókkal és ókori romokkal tarkított terület volt. A templomosoknak azonban kitűnően megfelelt: rendházat emeltek itt, és hosszú ideig szinte el sem hagyták a Templom-negyedet. Betegek istápolása, illetve zarándokok védelme helyett – amire esküt tettek – a kíváncsi szemektől elzárva, kiterjedt ásatásokat folytattak a szemfüles kortárs krónikások szerint.

Már akkoriban azt suttogták, hogy a templomosok mesés kincseket és különleges ereklyéket találtak a romok között. Mindenesetre tény, hogy alig tíz évvel a rend megalakulása után, a templomosok mérhetetlen befolyásra tettek szert, és a legvagyonosabb lovagrendnek számítottak.

A középkorban elterjedt róluk, hogy a legszentebb ereklyéket, köztük a Szent Grált is a kincseik között őrzik. Amit biztosan tudunk és történelmi tény, hogy a Krisztus halotti leplének tartott torinói lepel, valamint Veronika-kendője is csaknem két évszázadon át a templomosok birtokában volt.
 
A történészek arra tippeltek, hogy Jézus által írt szöveg volt az, amit felhasználtak a pápa megingatására.
A Salamon-templom tartalmazta a legendás szövetség ládáját, gondolták sokan, de annak esélye, hogy még ennyi évszázad után is fennmaradt, nem valószínű, tekintettel arra, hogy a templomot többször elpusztították és újjáépítették, és még akkor sem lett volna birtoklása olyan erős fegyver ami alkupozíciót adott volna a templomosok számára.

Ami megtette volna, az egy Jézus-evangélium lenne, amelyet ha nyilvánosságra hoznak, az egyház közvetítői szerepének végét jelentette volna.


De megtalálták-e a Templom alatt?  Nem valószínű. Az évszázadok folyamán a hely túl sok harc, rombolás célpontja volt, nem volt megfelelő búvóhely semmihez, ami ilyen értéket képviselt volna.

Sokkal valószínűbb, hogy a kilenc gnosztikus templomos valami olyan után kutatott, amely a templom közelében volt eltemetve.  
Ami Jézus idején a Salamon templom mellett állt, az bizony az Antonia-erőd, a római közigazgatási központ, ahol Quintus Pontius Pilatus isszékelt ésahol egy börtön is helyet kapott, ahol Jézust a keresztre feszítés előtt tartották!
Itt a római börtönben cellákat vájtak a földbe így lehetséges, hogy Jézus cellája fennmaradhatott.
De miért tartana valaki egy földalatti cellában valami olyan értékeset, mint Jézus írása és ki tette oda, és miért?
De vajon megtalálták-e a templom alatt?

A misztikusok tanulmányozása során érdemes úgy gondolkodni, mint egy misztikus.

A 9  rend alapító


Hugues de Payens (alapító, 1118) (első nagymester , 1118–1136) [1]
Godfrey de Saint-Omer (alapító tag, 1118) [2]
Payens de Montdidier (alapító tag, 1118) [3]
Archambaud de Saint Armand (vagy Saint Aignan) (alapító tag, 1118) [4]
André de Montbard (alapító tag, 1118) (később nagymester , 1153–1156) [5]
Hugues de Champagne (1120) [6]
Fulk V, Count Anjou , [7] jelentkezik 1119, 1120 vagy 1121
Gundemar , ciszterci pap és templomos, Clairvaux-i Bernard rokona [8]
Rossal / Roral , ciszterci pap és templomos, Clairvaux-i Bernard rokona [9].

A kilenc rendalapító templomos lovag és a szent Grál . Hugues de Payens ,Godfrey de Saint-Omer, 
Payens de Montdidier,  Archambaud de Saint Armand, André de Montbard,  Hugues de Champagne ,
Fulk V, Count Anjou ,Gundemar , 
Rossal .
A kilenc rendalapító templomos lovag

A küldetés

Arra kapnak utasítást, hogy találják meg Jézus celláját, ahol hosszú órákon át meditált és imádkozott, mert ez az egyetlen hely, ahol lényegét viszonylag zavartalanul hagyták. Megteszik az utat, és átitatják magukat Jézus lényegével, amely oda vezet, ahol az evangéliuma rejtőzött.
Ez az érvelés tökéletesen értelmezhető lett volna egy akkori misztikus számára.
Évszázadokon át, mielőtt zarándoklatra indult volna valaki, szokás volt megkeresni a szent lényegét, akit el akart érni a zarándoklaton keresztül. Úgy gondolom, hogy ezt követte a kilenc templomos is. Megtalálták Jézus celláját, és a megfelelő időben később megtalálták az evangélium rejtett helyét. Számunkra ez az egész folyamat varázslatos gondolkodásnak tűnik, de azokban a napokban így működtek a dolgok, ahogyan gondolták és cselekedték az emberek akkoriban.

Mindenesetre bármilyen eljárással és eszközzel, de meg is találták, amit kerestek.

Az igazi Szent Grál és a katárok

Miután a kilenc templomos eredetileg megtalálta, az evangélium legközelebb csaknem másfél évszázaddal később, 1244 március 25-én kerül elő ismét, amikor a francia Languedoc régióban fekvő montseguri katari kastélyt a pápa hadserege megostromolta és bevette.
A legenda szerint a várban maroknyi katar (akik gnosztikusok voltak) a kastély elbukása előtt magával vitte a Szent Grált.

Van értelme, hogy a templomosok közül néhányan kölcsönadták az evangélium egy-egy másolt példányát más gnosztikusoknak. Végül is ez megerősítette hitüket, mint Jézus valódi tanítását néhányan átadták az egyik csoportból a másinak.

Az eredeti valódi Szent Grál vs. Másolatok

Legközelebb, amikor az igazi Szent Grálról hallunk, visszatér a templomosok kezébe és Skóciába jutnak vele. Valószínűleg Tomarból a Templomos Vatikánból vitték át, esetleg egy másolatot jutattak biztonságba a templomosok üldöztetése idején.

Minden valószínűség szerint ezek másolatok voltak, nem az eredeti példány.
Még a középkor előtt a tekintélyes írástudók által aláírt példányokat ugyanolyan jónak tartották, mint az eredetit. Valójában másolatokat kellett készíteni az eredeti megóvása érdekében. Bárki, akinek van pengéje a kaparáshoz és egy tollal, módosíthatja a dokumentumot, de a jó hírű írástudók által készített másolatok megóvhatják a szöveg integritását. Jézus tényleges kézírásának eredetije szent helyen volt tárolva és elzárva, inkább misztikus, mint gyakorlati értéke miatt.

Az evangéliumnak másolatainak is kellett lennie

, melyek  az alexandriai könyvtárból is származhattak. A könyvtárosok évszázadokig lemásolták az összes dokumentumot, amire rábukkantak. A törvény kimondta, hogy minden könyveket tartalmazó hajónak vagy a városba érkező utazónak át kell adnia könyveit másolás céljából. Így lett a könyvtár a tudás legelső tárolója a Birodalomban. Itt lehetett Jézus evangéliumának másolatából is, de az alexandriai könyvtárat a keresztény fanatikusok megsemmisítették 391-ben bár előtte is sok támadás érte és többször megsérült, rengeteg irat semmisült meg. De mint ahogy a Holt tengeri tekercsek, vagy a Nag Hammadi könyvtár evangéliumai úgy Jézus írásai is fent maradhattak másolatban is.

Evangéliumok és a szent Grál
Eredeti 3-4 századi tekercsek

Grálok

Elég elképzelhető, hogy az eredeti templomosok 1120-ban talált példánya, 1244-ben Montsegnurban és 1307-ben Skóciába vitt templomosok különböző példányok voltak; de kétlem, nem lehet semmi olyan potenciálisan veszélyes. Valaki megváltoztathatja az írást, és valami mást mondhat, és akkor a többi példánynak fel kell kerülnie a felszínre, hogy kijavítsa a hamisságot, és valószínűleg annak megsemmisülését eredményezi. Valószínűleg az ”egy” példányt, az eredetit, mindig templomosok őriztek, akiknek parancsuk volt megsemmisíteni, ha szükséges.

Azt gondolom, hogy az eredeti kilenc templomos által talált példány megegyezett a montseguri példánnyal, és ezt az egy példányt megsemmisítették, mielőtt az ellenség kezébe került.

A Szent Grál elrejtése

Hol rejtőzött mindazon évszázadok alatt, mielőtt a templomosok megtalálták?
 Arra a következtetésre jutottak, hogy ugyanazon a helyen, ahol az alexandriai könyvtár könyveinek nagy részét titokban tartották, miután a keresztény hordák mindent elpusztítottak, ami nem a jóváhagyott Biblia. Az arabok által rögzítettek szerint a könyvtárért felelős szerzetesek egy titkos helyre vitték könyveiket, ahol arab nyelvre lefordították és az egész arab világban terjesztették őket, még 421-ben, Mohammed próféta előtt két évszázaddal, amikor Konstantin császár a kereszténységet a Római Birodalom hivatalos vallásává tette.
Ekkor temették el a gnosztikus evangéliumokat is, amit 1947-ben találtak egy egyiptomi barlangban, és a Nag-Hammadi könyvtár néven vált ismertté, és az a megtalálás, amely forradalmasította Jézus tanításainak ismeretét. Dr. Pagels könyve,A Gnosztikus Evangéliumok ezen dokumentumok tanulmányozásán alapul. Sajnos nem volt köztük Jézus által írt evangélium, de erre számítani kellett, mivel Jézus azt akarta, hogy az olvasóközönséget a nagyon kiválasztottakra korlátozzák.

A Gnózis , a tudás az alapvető „titok” és az igazi kincs, amelyet a Templomosok az  életükkel  is megvédtek. ” Igen valós teóriának tűnik, hogy Jézus tanítványainak szánt írása a legszentebb titkok őrzője, maga a Szent Grál!

A Cikket a Csodapatika a Templomos Csepp forgalmazója támogatta.  , A TEMPLOMOS CSEPP oldala

További cikkek :
Templomos Életmód -Diéta
Egynyári Üröm -Tízezrével öli a rákos sejteket
Artemisia Annua Anti Covid
A templomos háromszög a titkok őrzője – Tomar
Cikkek a Csodapatikán
Csodapatika Facebook oldala