tomaroliv22

A templomos háromszög a titkok őrzője – Tomar

A Tomar városában az Unesco-i felirattal ellátott templomos kastély látóterében, de elrejtve egy apró templom található.  A világ egyik legfontosabb temploma – ha figyelem elől elrejtve is – jelképe a titokzatos rendnek.

Tomar Fellegvára

Közel 900 éve a dombtetőn a Krisztus-kolostor Tomar fellegvárának szárnyas tornyai és megerősített falai őrzik az álmos közép-portugál Tomar városát. 1160-ban építették a titokzatos templomos lovagrend a katolikus hit seregének székhelyeként, amely a pápát is szolgálta. Ez a kiterjedt, az UNESCO által védett román, gótikus és barokk stílusokat is magán viselő fellegvár 400 éven át a templomos hatalom középpontjaként szolgált az Ibériai-félszigeten. Tomar területe Spanyol majd Portugál fennhatóság alá került és 1190 óta őrzi titkát.

Tomar város annak is a Templomosok épületében, a Convento de Cristoban született Gualdim de Pais, a Templomosok 12. század végi négy nagymesterének egyike. Pais utasításai alapján épült fel Tomar Portugália egyik történelmi gyöngyszeme és egyben a Templomosok egyik utolsó fellegvára és maga a híres templom. Igen fontos szerepet töltött be a 15. században, amikor is Tengerész Henrik idején a portugál terjeszkedés központjaként működött.

Santa Maria do Olival Tomar

De ha a kolostor magasztos sáncaitól lefelé tekint, és a város falain kívül keres egy apró templomot a Nabão folyón, akkor megtalálja a világ egyik legfontosabb templomos helyét: a Santa Maria do Olival templomot.

A templomot temetési helyként használták a templomos lovagok, majd később a Krisztus Rend lovagjai , akik a templomosok utódai voltak a 14. században. Gualdim Pais a templomban van eltemetve, és eredeti, 1195-ből származó, gótikus felirattal ellátott sírlemezét ma is őrzik.

Gualdim Pais Nagymester

A várral ellentétben melyet sokan látogatnak ez a ritkán látogatott gótikus templom az itt eltemetett Gualdim Pais templomos lovag parancsára épült, hogy a Templomos Lovagrend szent panteonjaként szolgáljon.

Amellett, hogy a templom az évszázadok folyamán a templomos földalatti beavatási szertartások fontos helyszínévé vált, Portugália leghíresebb lovagjainak – köztük Pais – maradványait is őrzi.  A hagyományok szerint a templomosok itt őrizték (őrzik?) a Szent Grált.

És mivel Tomar segített Portugália 15. századi tengeri terjeszkedésének elindításában, amelyet Tengerész Henrik (maga is jól ismert lovag) vezetett, ez az igénytelen kőtemplom a tengerentúlon felépített összes portugál egyház szellemi központjává vált – egyeseket arra késztetett, hogy a templomos„Vatikánnak” nyilvánítsák.

Ma, a főbejárat feletti ötágú csillagtól kezdve egészen addig a tényig, hogy maga a templom a föld alá épült, ez a portugál nemzeti emlékmű továbbra is templomos szimbolikával van kódolva.
Labirintusos alagútrendszerre összeköti a dombtetőn lévő fellegvárat a nagyjából 1,5 km-re lévő templommal.

Földalatti alagutak, termek Tomarban

Ezek a földalatti alagutak még abban is segítettek a helyi templomosoknak, hogy elkerüljék a mór ostromot 1190-ben. Manapság is sok olyan titkos kamra, alagút látható, amelyekkel Pais és a lovagok megszöktek megszállók elől, melynek kijáratai mai napig megtalálhatóak a várat körülvevő erdőkben.

Puskás Attila Sándor The Ultimatemplar - Tomar alagútjai
Kutató úton megpihenve a templomos háromszögben

A Templomos Háromszög- A Rend soha nem szűnik meg

A templomos rend felbomlását  követően 1319. március 14-én ( Denis portugál király kérésére ) XXII. János pápa megalapította Krisztus rendjét . A templomos rendet Európa nagy részében 1312 és 1314 között erőszakkal felszámolták , de Portugáliában tagjai, vagyona és tagsága  az új néven tovább élő  azaz Krisztus Rendjébe került . Krisztus rendje őrizte tovább a templomos szellemiséget és titkokat. A titkokat a mai napig a Templomos háromszög templomai, várai, barlangjai ,titkos könyvtárai és a rendek védik.

A volt templomos lovagok székhelyét 1357-ben átalakították ennek a régi- új rendnek a székhelyévé.

A Templomos rend az  Ordem Militar de Cristo , korábban a Lovagrend a mi Urunk Jézus Krisztus ( Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo ) élt és él tovább egyesülve a szintén Templomos Lovagrendi lovagokat befogadó , szellemiségét tovább vivő Santiago Renddel. 

A Templomos Rend titkos háromszöge a Templomos háromszög Tomar, Finisterre, Ponferrada.
A Templomos háromszög


Az egykori templomos lovagok érdekében, a Portugália helyreállítása után , melynek legfőbb segítői  a templomosok voltak 1312 március 22-én eltörölték a pápai bullát , Vox excelso által kibocsátott (V. Kelemen pápa) .  
Krisztus rendjét 1319-ben alapították, a portugál király, Denis oltalmával., aki nem volt hajlandó üldözni és üldöztetni az egykori lovagokat, amint az a többi európai államban a katolikus egyház politikai befolyása alatt történt.

A francia IV. Fülöp nyereségvágyból erősen megingatta, befolyására Kelemen pápa eretnekség vádjával megsemmisítette a templomos lovagokat Franciaországban és Európa legnagyobb részén , de Denis a templomosokat Krisztus Rendjeként élesztette fel , nagyrészt a Reconquista idején és az újjáépítés során nyújtott segítségükért .
Denis tárgyalásokat folytatott Kelemen utódjával, XXII. Jánossal az új rend elismeréséről, valamint a templomos eszközök és vagyon öröklésének jogáról. Ezt egy pápai bullában, Ad ea ex quibus adták meg 1319. március 14-én.

A Templomos  Rend vagyona , szellemi tulajdona , titkai így tovább virágoztak , tovább éltek, központjuk és a titkok őrzési helye maga a Templomos háromszög a Tomar-Santiago-Ponferrada háromszögön belüli terület. De a titkok titkok maradtak… Vagy mégsem teljesen?

A titkos templomos világhódítás

A Portugál világhatalom kiépülésével az egész világban és legfőképp az újvilágban is teret hódítottak a rend tanai a e háromszögből kiindulva.

Néhány tagja az így tovább élő Templomos Rendnek, mely által máris megértjük a világszerte való továbbélésüket:
Vasco da Gama felfedező aki első európaiaként jutott el Indiába tengeri úton.
Bartolomeo Dias – 1488-ban körbehajózta Afrika legdélibb csücskét, és ő volt az első európaia, aki később meghatározta az utat Európától Ázsiáig. Dias az első európai horgonyt vetett  a mai Dél-Afrika partjainál.
Ferdinand Magellan – portugál felfedező , aki szervezte a spanyol expedíciót Kelet-Indiába 1519-től 1522-ig, ami a Föld első körutazását eredményezte! Róla van elnevezve a Magellan szoros.

Megellán a Santiago Rend és a Templomos Rend jelképeivel ahogy meghódítja a világot
Megellán a Santiago Rend és a Templomos Rend jelképeivel ahogy meghódítja a világot

Szerző: Puskás Attila Sándor – Ultimatemplar

További cikkek linkek:

Templomos életmód- Templomos Diéta – A Templomos Csepp

A gyógyító templomos Csepp

Csodapatika -Templomos blog

Comments are closed.