JOSEF MENCIK – A TÖRTÉNELEM UTOLSÓ PÁNCÉLOS LOVAGJA, AKI EGYEDÜL MEGKÜZDÖTT A NÁCI HADSEREGGEL

Az utolsó lovag háborúba megy

Mencik József csatába indul

Josef Mencik, magyar néven Mencik József története a háború előtt is már lenyűgöző volt. A történelemben azonban többé-kevésbé a háború alatti tetteit örökítették meg. 1938-ban a náci Németország megtámadta Csehszlovákiát, hogy elfoglalja Szudéta-vidéket . Ezt az agressziót azzal indokolta a náci Németország, hogy Csehszlovákia meggyilkolja a Szudétavidéken élő németeket.

Ahogy a német páncéloszlop átvonult a határon Csehszlovákia felé, nem várt ellenállást . 
De valaki mégis várt rájuk: nem egy óriási páncélos hadoszlop, nem is egy óriási hadsereg, hanem egy férfi lóháton, teljes középkori páncélban, kardot és alabárdot lengetve. Ez összezavarta a németeket, és pillanatnyi szünetre késztette őket. A támadás megrekedt. Ez a férfi lóháton, ez a hős lovag Josef Mencik volt.

Egy géppuskasorozat vagy akár egy jól célzott puskalövés leterítette volna a férfit, de a németek nem bántották. Ehelyett egy kisebb megtorpanás után továbbmentek előre. 
A történet szerint megkopogtatták a fejüket, és azt feltételezték, hogy őrült. (Az igazat megvallva, ha középkori lovagként egy ismeretlen felállt egy páncélos hadoszlop ellen, akkor nem csodálkozunk, hogy örültnek hitték.) 

A kép illusztráció – Mencik és a német páncélosok

Menciket kikerülte a hadoszlop, és hagyták, hadd hadonásszon, támadjon az „örült” lovag. Csak azért, mert országa kapitulált Németország előtt, Josef Mencik nem adta meg magát, egyedül is hadba vonult a támadó ellenséggel szemben.
De sajnos egy lóháton ülő férfi, középkori páncélban, fegyverzetben nem tudta megállítani a támadást, de kiállt egy olyan ügyért, amelyet igaznak tartott. 

A férfi teljesen őrült volt, vagy rendkívül bátor?
Ö volt az igazi modern Don Quijote? 

Josef Mencik lenyűgöző élete 

Hogyan lesz valakiből harcos lovag egyedül kiállva a náci hadigépezet ellen? 
Josef Mencik egy kisnemesi család leszármazottjaként született és a család története egészen a Szent Római Birodalom (Német-római Birodalom vagy Német-római Császárság, eredeti (korabeli) nevén Szent Római Birodalom) idejére nyúlik vissza és vagyonos családnak számított.
Josef Mencik sem volt szegény ember,1911-ben megvásárolta a Strakonice városnál található Dobrs nevű kastélyt, melynek története a XIV. századig vezethető vissza.
A birtok a  Szent János Rend (johanniták) lovagjainak tulajdonában volt évszázadokon át.
Ezt a birtokot várat építette újjá és élt benne, ezért is nevezik sokszor a strakonicei lovagnak.

Mencik vára

Dobrs kastélyát erősen sújtották az elemi károk és az enyészet és közvetlenül azelőtt, amikor Josef Mencik megvásárolta, egy tűz pusztította el teljesen a várat. 
Mencik szerette a történelmet, a lovagi kort, a lovagi rendeket és ezen indítatásból elkezdte az épületet visszaállítani egykori fényébe. 

Idővel régiségeket és érdekességeket kezdett gyűjteni, hogy kiállítsa őket. 
Ő és családja modern kényelmi eszközök nélkül éltek, se vezetékes vizet, sem semmilyen modern kényelmi eszközt nem használt, így elektromos áramot sem, és fáklyákat és gyertyákat használtak a világításhoz. Autót nem használt, lovon és a családja szekéren járt.
Tiszta, igaz lovagias emberként élt, és bár furcsa volt, a város tisztelte és szerette és támogatta törekvéseit.

Kastélya a például a város gyermekeinek ingyenes múzeumként működött.
A cseh történelem és a középkor elismert szakértője volt, és boldogan oktatta a témára kíváncsiakat. Az élő történelmet mutatta be, részben oktató, részben előadóművész is volt.  A régi kastély továbbra is nyitva áll a nyilvános látogatások előtt, ahol az emberek megtekinthetik a Josef Mencik által vezetett élet maradványait. A kastély ma egy múzeum, amely a lovag összes régiségét őrzi.

Josef Mencik az ember

Bár lovagi életének nagy részét ismerjük, származása sokkal homályosabb.
Sok történelmi beszámoló létezik a lovagról, de egyik sem világosít fel arról, hogy valójában honnan jött, milyen származású volt Josef (József) Mencik.
Családos ember volt, feleségével ( Ema ) és két gyermekével ( egy fiú és egy lány  Jozefina ) élt a várban. Sajnos a családról, leszármazottakról semmi biztos nem található.

Termete sem volt elhanyagolható kb. 185 cm magas, erős testalkatú 85-87 kg testsúlyú, barna hajú, barna szemű férfi volt, nagy bajusszal és szakállal. Igazi tőrőlmetszett lovag képét mutathatta.

A XX. század Don Quijotéja? 

Josef Menciket gyakran nevezik cseh Don Quijote-nak, de ez nem tisztességes összehasonlítás. 
Quijote elhitte a történeteit és a zavart elmével kóborolt. 

Don Quijotével szemben Mencik teljesen tisztában volt vele, hogy valójában nem középkori lovag. Ellenben Josef jó lovag akart lenni, és példát mutatni annak jellemzőire. Ezért amikor megszállók megrohanták az országát, meglátta a lehetőséget, hogy megtegye, amit egy tiszta szívű bátor lovagnak meg kell tennie. 

Tudjuk, hogy nem hitte, hogy meg tudja állítani a németeket, de megtette, mert lovagi becsület ezt írta elő és hitt benne. Várát soha nem foglalták el a németek, nem kobozták el, Mencik ellenállását nem torolták meg , pedig 1945-ig a háború végéig ellenállt. Ez a vár volt a szabadság kicsiny területe.


Mencik soha nem használta ki az utolsó lovag hírnevét, nem hírverésért, ismertségért kockáztatta életét : a becsületért szállt harcba.
A második világháború után kastélyát a nácikkal ellentétben a kommunista kormány államosította, elvette a rettenthetetlen lovagtól. Mencik búskomorságba süllyedt, nem akart így tovább élni – két nappal később fia otthonában halt meg, 1945-ben 79 éves korában.  Josef Mencik, az utolsó lovag azt az életet élte becsülettel, rendíthetetlenül, amit szeretett volna.  Az utolsó hős, talpig becsületes lovag volt.
Születnek még a mi korunkban ilyen lovagok?

További érdekes cikkek:

Gyógynövényeinkről
A MAGYAR TERMÉSZETGYÓGYÁSZOK SZÖVETSÉGE AJÁNLÁSA
Az altatók királynője a DORMISIUM
Szent Albertus Magnus titkai
Péntek 13 -10.13 a Templomos átok
Nicolas Flamel : Halál nem foghat rajtam , betegség ki nem kezdhet.
Mandulagomba-Isten Gombája a Templomos Cseppben
A 9 gyógyító gyűrű legendája valóság
Egynyári Üröm -Tízezrével öli a rákos sejteket
Templomos Életmód -Diéta
A templomos háromszög a titkok őrzője – Tomar
Hihetetlen középkori gyógyszerek
Top 12 Csodálatos Gyógynővény
Cikkek a Csodapatikán
Csodapatika Facebook oldala

Comments are closed.