5fc8e12180d42

A kilenc gyűrű legendája valóság – megtaláltak négy gyógyító gyűrűt

Az északspanyol Galicia földje varázslatos és szent föld évezredek óta. Itt található a Világ Vége – Finisterre, itt fekszenek Szent Jakab földi maradványai  a Santiagói katedrálisban, itt futnak össze a híres szent utak , az El Caminók. És a kilenc gyűrű legendája. Minden talpalatnyi föld évezredes titkokat rejt.  Itt található Santo Estevo de Ribas de Sil híres kolostora mely a mai napig zarándokhely.

Santo Estevo a kilenc gyűrű kolostora

A korai szerzetesség is így érkezett a területre

Az ősi hagyomány szerint Santo Estevo-t a 6. században alapította Szent Martín Dumiense
Így lehetett, mert a keresztény térítés az itt vezető déli római utakon keresztül Baeticából Bragába, innen Astorgába és Lugóba jutott el Galíciába. 
II. Ordoño király kiváltságával, amelyet 921. október 12-én adtak ki, megkezdődik a kolostor dokumentált története. A király Franquila apátnak adta San Esteban romos és elhagyatott területét ligeteivel, halászatával és folyópartjaival, hogy ott bazilikát és kolostort építsen. Franquiláról azt mondták, hogy egy remete közösséget irányít. Franquila úgy döntött, hogy helyreállítja a romos kolostort és új életet hoz San Estebanban.

Ez egy nagyon  fontos kolostor volt, hiszen itt kilenc püspök élt szerzetesként, lemondva püspöki székéről, és a kolostort választották napjaik befejezésére a 10. században, és talán a 11. század elején.. A kolostor a mai napig megőrizte maradványaikat, ezt jelképezi a kolostor címerében a kilenc mitra.

A kilenc gyűrű

Az ősi legenda úgy szól tehát , hogy egykor kilenc, szegénységi fogadalmat tett püspök élt a galíciai Santo Estevo de Ribas de Sil kolostorában a X-XI. század fordulóján. Ez az első keresztes hadjáratok és a reconquista ideje is egyben.

A kilenc szerzetes püspök még életében rengeteg csodás gyógyítást vitt véghez, messze földön híres gyógyító hellyé vált a kolostor.

A halálukat követően gyűrűik gyógyító ereje is mesze földön híresé tette a kolostort, és évszázadokon keresztül zarándokok ezrei jöttek el, hogy megismerjék a csodás gyűrűk erejét. Azonban idővel a gyűrűknek rejtélyes módon nyomuk veszett.

4 megtalált püspöki csodatévő gyűrű a kilencből

A kilenc püspök olyan nagy tiszteletnek örvendett a már életükben végzett csodás cselekedeteik miatt, hogy a kolostor különös figyelmet fordított földi maradványaik őrzésére.

A kilenc gyűrű legendája valóság

NEMRÉGIBEN AZ OLTÁRKÉP KÖRÜL RESTAURÁLÁSI MUNKÁK FOLYTAK, AMIKOR A KILENC PÜSPÖK MARADVÁNYAI KÖZÖTT EGY URNÁRA BUKKANTAK. AZ URNA NÉGY REKESZÉNEK EGYIKÉBEN EGY SELYEMZSÁK LAPULT. A ZSÁKBAN PEDIG AZ ELVESZETTNEK HITT GYŰRŰK KÖZÜL NÉGYET TALÁLTAK MEG.

Az apró zsák nem csak a gyűrűket rejtette. Volt benne még néhány kődarab, valamint két dokumentum is, amelyek közül az egyiken a következő volt olvasható:

 „Ez a négy gyűrű a szent püspökök kilenc gyűrűje közül . „Ők” azok, akik megmaradtak.  A többiek eltűntek. Vizet engedd át rajtuk a betegeknek, és sokakat meggyógyítanak [chos]”.


Therese Martin, középkorral foglalkozó művészettörténész elmondta, hogy nehéz konkrét választ adni arra kérdésre, hogy ezek  a gyűrűk csodatevőek-e. Azonban ha hiszünk abban, hogy a gyűrűk csodát tesznek, akkor valóban csoda fog történni. Erre pedig a tudomány nem tud észszerű magyarázatot adni.

Egy regény is valósággá válik

María Oruña A négy szél erdeje című regény szerzője

A gyűrűk felfedezésében azonban az a leginkább meghökkentő, hogy a gyűrűket pontosan ott találták meg, ahol az egy regényben is olvasható. Ugyanis María Oruña El Bosque De Los Cuatro Vientos, vagyis A négy szél erdeje című regényében a főhős pontosan a kilenc püspök elveszett gyűrűit keresi a kilenc gyűrű -t!

MARÍA ORUÑA, AMIKOR ELLÁTOGATOTT A SANTO ESTEVO-KOLOSTORBA, CSODÁLKOZVA LÁTTA, HOGY AZ EGÉSZ REJTÉLYES TÖRTÉNET A PÜSPÖKÖK KILENC GYŰRŰJÉRŐL OTT HEVER AZ EMBEREK LÁBA ELŐTT, DE SENKI NEM FOGLALKOZOTT VELÜK.

A történet arra várt, hogy valaki végre lefújja róla a port, és megírja, amit végül ő maga tett meg.

Az írónő arról számolt be, furcsállta, hogy senki nem foglalkozott a kolostorban a kilenc püspök gyűrűjével, annak ellenére sem, hogy évszázadokig emberek ezrei azért zarándokoltak oda, hogy betegségük gyógyításához a csodatevő gyűrűk segítségét kérjék. Oruña szerint komoly kutatómunka révén sikerült megteremteni a regény hiteles történelmi alapjait. Ugyan senki nem hitt a helyszínen a legendában, ám a tény, hogy rátaláltak a gyűrűkre, mégis hozzájárult munkája hitelességéhez.

VALÓSÁG FELÜLMÚLTA A KÉPZELETET

A szerző regényének főhőse, Jon Bécquer, aki művészettörténeti nyomozó, kideríti a titkot, és a könyvben a legendás gyűrűk napvilágra kerültek.

VISZONT A VALÓSÁG FELÜLMÚLTA A KÉPZELETET, MERT AZ OLTÁRKÉP PROJEKTJÉNEK RESTAURÁTORA SZINTÉN UGYANOTT BUKKANT RÁ A GYŰRŰKET TARTALMAZÓ ZSÁKRA, AHOL A REGÉNY FŐHŐSE IS. A regény kiadása és a gyűrűk felfedezése között mindössze három hónap telt el. Csodák bizony vannak.


A Csodapatika elkötelezett amellett, hogy csak az általunk is ismert, megbízható biotermesztőtől, független minőség ellenőrző szervezet által bevizsgált alapanyagokból laboratóriumi körülmények között, gyógyszerész szakember által készített terméket forgalmazunk!
Csodapatika -Templomos Csepp >>

További cikkek :
Egynyári Üröm -Tízezrével öli a rákos sejteket
Templomos Életmód -Diéta
A templomos háromszög a titkok őrzője – Tomar
Hihetetlen középkori gyógyszerek
Top 12 Csodálatos Gyógynővény
Cikkek a Csodapatikán
Csodapatika Facebook oldala

paracelsus a mágus

A mágikus Paracelsus -orvos és gyógyszerész

Paracelsus és az orvoslás négy alappillére 

Paracelsus Quinten Massys festménye -Louvre, Paris.
Paracelsus – Quinten Massys képe -Louvre, Paris.

A Bölcsességről , Jellemről,  Asztrológiáról, Alkímiáról a Gyógyszerekről, Mágiáról és Istenről. Paracelsus:

„A nagy természetből ismerjétek meg tehát a mikrokozmoszt, s akkor megértitek az emberben rejlő nagy titkot is; nem az én szolgálatomra, hanem a magatokéra, a betegekére és Isten dicséretére.”-
írta Paracelsus immár több mint 500 éve.

“A gyógyszer a természetben rejlik, ott kell felfedeznie az orvosnak. A természet összeállította a recepteket, az orvosnak nem kell sem hozzátennie, sem elvennie belőle. „A receptek összeállításának tudománya a természetben van, s ő maga állítja össze őket.”-vallotta.

Paracelsus svájci orvos, asztrológus, teológus, alkímista, ezoterikus bölcselő, természettudós, polihisztor. A 16. század második fele óta az leghíresebb európai orvos.

Paracelsus a XVI század méltán világhíres orvosa, ebben a korban tanított és gyógyított, és azóta nagyon sok írás látott róla napvilágot. Aki „találkozott” Paracelsusszal, nem tudott közömbösen viszonyulni hozzá. Talán nincs orvos, akiről ennyit és ennyifélét írtak volna, mint róla.

Paracelsus az orvoslás 4 alappillérét a Bölcsesség, Asztrológia, Alkímia, Jellem négyesében határozta meg az új orvoslás alapjait kifejtő Paragranum című művében.

Nézzük hát Paracelsus a 4 alappillérét!

Az első pillér a klasszikus értelemben vett filozófia, a bölcsesség szeretete, a látható és a láthatatlan természet egységben történő kutatása

A Templomos Csepp a paracelsusi elveknek megfelelően

Paracelsus azt tanította, hogy minden orvosnak filozófusnak kell lennie. Filozófia alatt nem különböző gondolati rendszerek ismeretét értette, hanem a természet kutatását és mély ismeretét.

A filozófus a betegségek mögött álló, mélyebb okokat kutatja. Nem a tüneteket, a felszínt vizsgálgatja.

Paracelsus szerint a természet az orvos legjobb tanítómestere.
A természettől származik a betegség, a gyógyszerek, a beteg és az orvos is, így az orvos is egyedül ebből merítheti tudását. A filozófia nem más, mint tanulni a természettől, amely az Istenség megnyilvánulása. A természet egy könyv, és minden élőlény egy betű ebben a könyvben. A filozófus nem elégszik meg a betűk formáinak, sorrendjének tanulmányozásával, hanem olvassa a könyvet, mert szeretné megérteni, hogy miről szól.

„A természet valódi ismerete az igazi filozófia. Aki főként a dolgok külső megjelenését látja, nem „filozófus”(orvos). Az igazi filozófus a valóságot látja, nem a külső megjelenést.
Az igazi orvos látja önmagában a makrokozmosz teljes felépítését. A betegei felépítését úgy látja, mintha az egy tiszta kristály lenne. Ez a filozófia, amelyen a gyógyítás igaz művészete alapul.” A filozófus tehát képes egységben látni a látható és a láthatatlan természetet, a látható és a láthatatlan embert, képes a felszín mögött a dolgok lényegét, igazi valóságát látni. Az orvosnak nem elég, ha csak az ember testét ismeri, a betegségek tüneteit érzékeli. Mint tiszta kristályon kell keresztüllátnia a betegen és a betegség valódi okait felismerni. A maga teljességében kell látnia és gyógyítania az embert, minden lelki és szellemi indíttatásával együtt, hiszen ezek nem választhatók el egymástól. „Az az igazi orvos, aki ismeri a láthatatlant, amelynek nincs neve, anyagtalan, de mégis megvan a hatása”.

A második pillér az asztrológia

: az ókori hagyományokhoz hasonlóan Paracelsus a Naprendszer bolygói és az emberi test szervei, szervrendszerei között összefüggést talált (például a Napot a szívhez, a Holdat az agyhoz, a Merkúrt a tüdőhöz kapcsolta). Ezért tartotta fontosnak, hogy az orvos legyen jártas a csillagjóslás tudományában. Archidoxes of Magic című munkájában például jó néhány bekezdést szentel a különböző zodiákus jelekkel ellátott talizmánok és a különböző medálok gyógyító hatásának leírására. Megalkotott továbbá egy különös ábécét, amelyet Alphabetum Maginak nevezett el, és ezt használva, angyalok nevét véste rá a talizmánokra.

A mikrokozmosz és a makrokozmosz

Paracelsus szerint az embert nem lehet önmagában megérteni, hanem csak a természet egységének részeként. A természetet az Istenség megnyilvánulásának tartotta, egy hatalmas élőlénynek, amelynek minden része élő. A természetben nem létezik semmi olyan, amelyben ne lenne benne rejtve az élet, nincs test, amelyben ne lenne rejtve egy lélek – az ásványoktól a növényeken, az állatokon és az emberen át egészen az égitestekig. Az egész természet egy egység, amelynek részei egymással kapcsolatban és összefüggésben állnak, és amelyet egységes törvények irányítanak. „A természet, a világegyetem Egy, és eredete csak az egy örök Egység lehet. Egy élőlény, amelyben minden dolog harmóniában és vonzásban áll egymással. Ez a makrokozmosz. Az ember a mikrokozmosz. És a makrokozmosz és a mikrokozmosz Egy.”

Az ember tehát önmagában hordja a természet minden részét és erejét, és ezeket fel kell ismernie az orvosnak.

A paracelsusi orvoslás harmadik pillére az alkímia:

az anyag átalakításának tudománya. Az alkímiát a gyógyszerkészítés szolgálatába kívánta állítani
Így foglalta össze nézeteit:
„Sokan mondták már, hogy az alkímia csupán arany- és ezüstcsinálásra való. Számomra nem ez a cél, hanem megfigyelni minden erényt és erőt a gyógyítás szolgálatában.”[8] Gyógyszerei elsősorban gyógynövényekből és fémekből készültek, amelyek közvetlenül a természetben megtalálható formában nem használhatók gyógyításra, ezért szükség van az orvosra – mint alkimistára –, aki belőlük megfelelő főzetet, kenőcsöt készít. (Az alkímia hagyományai a modern orvostudományban is felfedezhetők. Például a Caduceus lett a nyugati orvoslás fő szimbóluma.)

Paracelsus a gyógyszerekről

Paracelsus a gyógyszereit mindig maga készítette. A gyógynövények helyett a belőlük készített kvintesszenciákkal (kivonatokkal)  gyógyított, csaknem minden akkor ismert betegség ellen volt gyógyszere. Paracelsus hatalmas impulzust adott a gyógyszerészet fejlődéséhez.

A középkorban elsősorban nem specifikus gyógyítási módszereket (pl. érvágás, hánytatás stb.) használtak.
Paracelsus azonban specifikus gyógyszereket alkalmazott. Azt tanította, hogy a különböző betegségek különböző terápiát kívánnak. Arról írt, hogy a szervetlen anyagok és a növényi drogok sajátossága az, hogy ami nagy adagban méreg, az kis adagban gyógyszer. Az, hogy a dózistól függ egy anyag gyógyító vagy mérgező hatása, máig a modern gyógyszerészet egyik alapelve. Az élethez nélkülözhetetlen só és a víz is mérgező nagy mennyiségben, ugyanakkor például a higany kellően kis mennyiségben gyógyszerként használható.

Paracelsus szerint a gyógyszer a természetben rejlik, ott kell felfedeznie az orvosnak. A természet összeállította a recepteket, az orvosnak nem kell sem hozzátennie, sem elvennie belőle. „A receptek összeállításának tudománya a természetben van, s ő maga állítja össze őket.

Paracelsus a toxikológia atyja

Mondása: „Dosis sola facit venenum.” „A mennyiség teszi a mérget.” (Kis adagban gyógyszer, nagy adagban méreg.[13]) Eredeti megfogalmazásban: „Alle Ding’ sind Gift und nichts ohn’ Gift; allein die Dosis macht, das ein Ding kein Gift ist.” (német)

„Minden dolog méreg, ha önmagában nem is az; csupán a mennyiség teszi hogy egy anyag nem méreg.”

Más szóval, az anyag mennyisége legalább olyan fontos, mint annak természete. Például, egyes embereknél az aszpirin kis mennyiségben jótékony hatású orvosság, míg nagy mennyiségben halálos méreg lehet. Ugyanakkor bizonyos személyek esetén már egészen kis mennyiségű aszpirin is halált okozhat.

Az orvoslás negyedik pillére az orvos jelleme:

önzetlensége és erkölcsi tisztasága, ami Paracelsus szerint minden gyógyszernél hatásosabb.

Paracelsus szerint a filozófia, az asztronómia és az alkímia önmagában nem teszi képessé az orvost arra, hogy gyógyítson, mindez a tudás nem elég, szükség van magára az orvosra mint emberre.
És mivel az orvos jelleme sokkal erősebben hat a betegre, mint bármilyen gyógyszer, ezért az orvoslás negyedik oszlopa, mintegy alapja és záróköve a többi oszlopnak a jellem, az erkölcs.

Paracelsus igen magas erkölcsi szintet követelt az orvosoktól.
Azt mondta, hogy az első és legfontosabb követelmény egy orvos számára a tökéletes tisztaság és az őszinte, tiszta szándék, a mentesség a becsvágytól, a hiúságtól, az irigységtől, az erkölcstelenségtől, az önhittségtől. Azt tanította, hogy a szeretet és a megértés a legfőbb gyógyító erő. Az orvosnak éjjel-nappal betegeire kell gondolnia, és minden szellemi erejét betegei szolgálatára bocsátania.

A kétféle orvos

Azt mondta, hogy kétféle orvos létezik: olyan, aki szeretetből cselekszik, és olyan, aki haszonlesésből. És a művéről felismerhető mindegyik, mert a gyógyítás csak akkor lehet tökéletes, ha szeretetből fakad. A szeretet gyógyító ereje kapcsán nemcsak az orvos-beteg kapcsolatra gondolt, hanem magára a betegre is. Ugyanis csak az képes meggyógyulni, aki szeret. Amíg az ember csak magával törődik, a maga javát keresi, vét az egyik legfőbb természeti törvény, az egység törvénye ellen. A mások iránti szeretet adásra sarkall, s aki ad, az mindig tisztul és növekedik. Ha szeretünk, képesek vagyunk sok rossz dologtól megszabadulni, változni, jobbnak lenni. A szeretet a tökéletesség felé vezet, és így gyógyulást hoz.

Paracelsus a nagy rejtett bölcsességről azaz a Mágiáról:

Mágia azért van, hogy az ember át tudja élni és megtanulja ismerni azt, amire eszével nem képes. Mert a mágia a nagy, rejtett bölcsesség, mint ahogy az ész a nagy, nyilvános bolondság. Ezért szükséges, hogy felőle a teologisták tudomást szerezzenek, és megtudják, mi a mágia alapja, nehogy alaptalanul és megvetően közönséges varázslatnak nevezzék. Isten a mágiát az ember rendelkezésére bocsátotta, s ez annak jele, hogy használhatjuk, de jele annak is, hogy szerepünk milyen fontos. Ha ugyanis valaki hamis mágiát űz, Istent kísérti. És ha a hamis mágiát űzi, jaj neki, szegény lelkének

Minden készség és művészet Istentől jön és semmi sem jöhet máshonnan. Éppen ezért senkinek sem szabad a csillagászatot, az alkímiát, az orvostudományt, a filozófiát, senkinek a teológiát, a zenét, a költészetet meggyalázni. Miért nem szabad ezt tennie? Mi az, amit az ember maga talált ki? Talán azt a foltot, amivel nadrágját foltozza? Mit találhat ki az ördög? Semmit, egyáltalában semmit, annyit sem, amivel fején egy tetűt megfoghatna és megölhetne. Ha azonban valaki valamilyen módon bennünk a nagy Fényt meggyújtja, akkor az ördög elkezdi a kalauz szerepét játszani, és elkezdi azt, amit Isten adott, meghamisítani.

Mindenekelőtt meg kell teremteni a próbaeljárást, hogy az ember a szentet a nem szenttől meg tudja különböztetni. Meg kell vizsgálni, hogy a természet vagy pedig Isten szelleméről van-e szó. Mindenekelőtt szükséges tudni, hogy mi az a divináció, és mi az, ami a divinitástól származik.

A Szentírás Varázslói és Mágusai

A Szentírás varázslónak nevezi – éspedig megkülönböztetés nélkül – mindazt az embert, aki tapasztalatokat tud szerezni a természetfeletti dolgokról, de aki ugyanakkor nem szent. Ezt jól meg kell jegyezni, Isten azt akarja, hogy szívünkben egyszerűek legyünk, mint az apostolok, hajszálakat ne hasogassunk és a dolgok rejtett okait ne kutassuk. Nehogy azzal visszaéljünk és másoknak vele kárt okozzunk. De éppen ezért nem szabad mindenkit varázslónak tekinteni, akit az Írás annak nevez. Ha így lenne, ebből az következne, hogy a napkeleti bölcsek is varázslók voltak, mivel a természetfölötti dolgokba jobban be voltak avatva, mint mások az ő korukban.

A Szentírás azonban őket nem varázslónak, hanem mágusoknak nevezi. Hogyan kell ezt érteni? Csakis így: ezek az emberek nem éltek vissza a természetfölötti valóságról szerzett tudásukkal. A mágia ugyanis az a tudás, amely teljes hatalmát és erejét a hit alapján fejti ki. Ha ezzel az ember visszaél, akkor keletkezik belőle a varázslat. Éppen úgy, ahogy Istenben a halottak új életre támadnak, éppen úgy adatott meg a hatalom a szenteknek a természet fölött. Mert vannak szentek, akik az üdvösséget szolgálják. Vannak szentek, akik a természet erőit szolgálják, ezeknek a neve mágus.

A Csodapatika elkötelezett amellett, hogy csak az általunk is ismert, megbízható biotermesztőtől, független minőség ellenőrző szervezet által bevizsgált alapanyagokból laboratóriumi körülmények között, gyógyszerész szakember által készített terméket forgalmazunk!
Csodapatika -Templomos Csepp >>

További cikkek :
Egynyári Üröm -Tízezrével öli a rákos sejteket
Templomos Életmód -Diéta
A templomos háromszög a titkok őrzője – Tomar
Hihetetlen középkori gyógyszerek
Top 12 Csodálatos Gyógynővény
Cikkek a Csodapatikán
Csodapatika Facebook oldala


szunyogveszely22

Szúnyog okozta súlyos betegségek, fertőzések és vírusok

A szúnyogok nem csak idegesítőek lehetnek zümmögésükkel és viszkető csípési helyekkel, de akár meglehetősen súlyos betegségek és vírusok hordozói terjesztői nem csak Afrikában, Ázsiában, de Európában sőt ide haza Magyarországon is. A csapadékos időszakok kedveznek a csípőszúnyogok szaporodásának és fejlődésének a megszokott szúnyog fajok mellett már idegenhonos fajok is terjeszkednek délről egyre északabbra így már Magyarországon is jelen vannak akár komoly fertőzését okozó szúnyog fajok mint például a tigrisszúnyog (Aedes albopictus), melyet ázsiai zebraszúnyognak is hívnak. Csak ez a szúnyog faj akár több mint 22 féle veszélyes vírus hordozója is lehet. A szúnyog okozta súlyos betegségek, fertőzések és vírusok halálosak is lehetnek.

Ázsiai Tigrisszúnyog
Ázsiai Tigris Szúnyog

Tigrisszúnyog

A Tigrisszúnyog meglehetősen agresszív vérszívó hiszen még fényes nappal perzselő hőségben is megtámadhatja áldozatát legyen az ember vagy állat esetleg házi kedvencünk ez a szúnyog faj egyáltalán nem válogatós bárkit potenciális prédának tekint! A szúnyogok között meglehetősen picinek számít átmérője 5-6 mm, korom fekete, hófehér sávok és foltok tarkítják, könnyen felismerhető. Neve nem a kinézetre utal hanem vérmességére. Ázsia trópusi, szubtrópusi vidékeiről származik. Általában behurcolással érkeznek hazánkba, ugyanis áttelelni hazánkban jellemzően nem tudnak, bár az egyre enyhébb telek elősegítik alkalmazkodásukat és ezzel a stabil tigrisszúnyog populációk kialakulását, mely roppant nagy veszélyt rejteget magában. Ezért a hatóságok kérik is hogy amennyiben tigris szúnyoggal vagy nem őshonos szúnyog fajokkal találkozik haladéktalanul jelentse és vagy küldjön a szúnyogból mintát. Már elindult az országos szúnyogmonitor ahol követhetjük az inváziós és őshonos szúnyogok terjeszkedését is.

AEDES JAPONICUS japán bozót szúnyog
Japán bozótszúnyog szintén inváziós vírus hordozó szúnyog Magyarországon is megtalálható!

Vírus hordozó inváziós szúnyogok

Miért is olyan fontos hogy 50 őshonos szúnyog mellett újabb úgynevezett inváziós szúnyogok vetik meg a lábukat hazánkban? Mivel a szúnyogok is esetenként halálos fertőzések terjesztői így megelőzés rendkívül fontos, mint bármilyen betegség esetében a megelőzés mindig egyszerűbb mint ha a baj már bekövetkezett. Az őshonos fajok is többféle betegséget terjeszthetnek, ilyen például a nyugat-nílusi láz, a bőr- és szívférgesség, az usutu vagy a malária, de a tigrisszúnyogok ennél jóval többre képesek, ha stabil populációjuk alakul ki. Ez a faj ugyanis dengue-lázat okozó vírust, az agyvelőgyulladást okozó japán encephalitis vírust, a sárgaláz és talán a zika kórokozóját is képesek terjeszteni.
Korábban csak úgy lehetett elkapni ha külföldön jártunk, de manapság hazai inváziós szúnyogok miatt mint a Koreai szúnyog, Japán bozótszúnyog, Ázsiai tigrisszúnyog és társaik fertőzési láncokat indíthatnak.

Lepkeszúnyog leismániázis veszély!
A szúnyogok többek között a következő betegségek átvivői lehetnek:
 • Malária, chikungunya láz, kala-azar, Phlebotomus-láz, Sindbis-láz és nyugat-nílusi láz, melyek veszélyes lázas betegségek.
 • A japán encephalitis az agyhártyagyulladás egy típusa.
 • A dengue láz (csonttörő láz) és a sárgaláz belső vérzéseket okoz. A Dengue vírusok 4 alfaj mintegy 400 millió embert betegít meg évente. Napjainkban 110 országban van jelen a kórokozó és a fertőzést átvivő szúnyogfajták. A nappal aktív Aedes szúnyogfajták ( az Aedes aegypti és az ázsiai tigris szúnyog) terjesztik csípésükkel.
 • Onchocerciasis: vakságot okozhat.
 • A kután leishmaniasis egy fekély (delhi fekély).
 • Az álomkór tünetei hónapokkal a fertőzés után jelentkeznek. Kezelés nélkül halálhoz is vezethet.
 • A limfatikus filariázis egy fájdalmas, nyirokcsomók és nyirokerek duzzanatával járó betegség.
 • Zika-láz, mely elsősorban a terhes nőkre és magzataikra jelent súlyos veszélyt.

Szúnyogcsípés-allergia is létezik (ami földrajzi régiótól függetlenül bárhol előfordulhat)

A fertőzött emberek véréből újabb szúnyogok fertőződnek melyet átadhatnak újabb embereknek. Szúráskor ezek a rovarok nyálat juttatnak a sebbe, ezzel pedig a vírust is átadják annak, akit megcsípnek. Európában megtelepedett fajtái alkalmazkodtak bármilyen víztestben kifejlődnek, ami nem érintkezik közvetlenül a talajjal: esővízgyűjtő hordóban, kidobott gumiabroncsban, bármilyen eldobált, a kertben széthagyott tálkában, cserépben, vödörben, virágalátétben, amiben megáll egy kis víz.

Viszkető nem múló csípések

Sokan tapasztalnak olyan szúnyog csípéseket melyek nem akarnak elmúlni, nagyon viszketnek és még fájnak is. Hatalmasra duzzadnak és vöröslenek akár napokon heteken át. Nehezen felejthető élmény ugyanis életében az ember párszor találkozik velük általában erős immunreakció jele mely új szúnyog faj nyálával való találkozáskor jelentkezik melynek fehérje összetételét még nem ismeri szervezetünk. Ez akkor is előfordulhat ha adott szúnyog faj csípésével ritkán ismerkedünk közelről így erőteljes immun túlreagálás lép fel szervezetünkben. De továbbra is vizsgálják az ilyen típusú súlyos viszketéssel és múlni nem akaró szúnyogcsípések lehetséges okait. Minden ember más és más, nem is beszélve a környezeti hatásokról így egyenlőre további megfigyelésekre van szükség.

Szúnyogok terjesztette vírusos betegségek fertőzések

Hogyan ismerhetjük fel az esetleges szúnyog általi megfertőződést?

Malária

A malária a mai napig több millió áldozatot követelő súlyos fertőzés, mely halálos kimenetelű betegséget okozhat, kórházi kezelést igényel fertőződés esetén, szintén szúnyogok által terjed. Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a világ népességének csaknem fele maláriaveszélyes területen él, évente közel egymillió maláriás halálesetet jegyeznek. Újonnan előforduló maláriás megbetegedések száma meghaladja a 250 milliót, amelyből évente közel egymillióan életüket vesztik a fertőzés következtében. A szúnyogcsípéstől számított kórokozótól függően 6-40 nappal kezdődnek a tünetek lázzal és hidegrázással, izomfájdalmakkal, fénykerüléssel. Nagyon magas (40-41 °C-os) láz, általában hányás és hasi fájdalmak kísérik, és erős izzadás kíséri. Tünetek enyhülése után átmeneti javulás tapasztalható, láztalanságot követően a lázas rohamok követik 48-72 óránként ismétlődnek (innen ered a malária régies elnevezése a váltóláz).

A kórokozó


A maláriát okozó kórokozókra több féle szert is alkalmaznak, de a rezistens malária törzsek miatt új de korábban már ismert módszert is alkalmaznak az egynyári üröm az artemisia annua malária ellenes felfedezésért Nobel díj járt 2015-ben, de felfedezése már jóval korábban 1970-ben megtörtént. Madagaszkár és több más állam is egynyári ürömből készült készítményekkel szeretnék felvenni a harcot immár nem csak a malária ellen de az új járványt okozó vírus ellen is, a Egészségügyi Világszervezet (WHO) kiemelt figyelemmel követi a fejlesztéseket. A malária kezelési protokollja több országban is egynyári üröm artemisa annuaval történik.

Kapcsolódó: Templomos Csepp PQQ + Ubikinon- C és D3-vitamin, Szelén , Moringa ( A Csodafa) , Egynyári Üröm – Artemisia Annua (Isten Fája  ), Agricus Blazei (Az élet gombája) , Orvosi Aloë Vera kivonat, Kende Olaj, Mentaolaj, erdei gyümölcs . A csepp erősen koncentrált növényi eredetű kivonatok egyedülálló ötvözete.

Nyugat-nílusi láz

Már hazánkban is előfordulhat! Nagymértékben elterjedt Afrikában, Európa déli részein, Közép-Keleten, Indiában és az Amerikai Egyesült Államokban. Az utóbbi években, Romániában és Csehországban is észleltek eseteket. Minden esetben igyekezzen kerülni a szúnyog okozta súlyos betegségek és vírusokat.

Kórokozója:

A Nyugat-nílusi láz vírus a sárgalázvírusok (flavivírusok) közé tartozó, világszerte előforduló kórokozó. Ugyanabba a víruscsaládba tartozik, mint a hírhedt sárgaláz vírusa. Culex moszkitók / szúnyogok terjesztik madarakról emberre, szúnyogcsípés révén. A maláriát terjesztő szúnyogokkal ellentétben, ezek a szúnyogok nappal aktívak.

A nyugat-nílusi láz ott gyakori, ahol sok a szúnyog, és értelemszerűen a melegebb hónapokban fordul elő. A fertőzés az észak-afrikai régióból terjedt el, neve is onnan ered, de a világon mindenhol előfordul. Jelenléte ismert a Balkánon, de észleltek nagyarányú jelenlétet Olaszországban is, és okozott már komoly járványt New Yorkban.

A fertőzést szúnyogok terjesztik, emberről emberre nem adhatjuk át. Emiatt a vírus nem okozhat olyan járványt, mint például az influenza, a bárányhimlő vagy a kanyaró.

Tünetek:

Jellemzően tünetmentes de súlyosabb tünetek között akár hányás, fejfájás, rossz közérzet, hányinger, tudatzavar, izomfájdalom, láz, hőemelkedés, agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás, hangulati ingadozás, agyi működési zavar is jelentkezhet. A gyógyulási idő széles skálán mozog: van, aki egy hét alatt is teljesen helyrejön, vannak viszont, akik két-három hetet is kórházban töltenek. Előfordul, hogy valakinek nincs szüksége kórházi kezelésre, enyhe panaszai viszont 2-3 hónapig fennállnak.

A nyugat-nílusi láz vírusa ellen nincs védőoltás. Egyedüli megelőzési mód a szúnyogok elleni védekezés. Aki egyszer átesik a betegségen ha tünetmenetesen is védettséget szerez ellene. Sose hanyagolja el immunrendszerét!

Dengue láz (csonttörő láz)

és a sárgaláz belső vérzéseket okoz. Szintén egy Szúnyog okozta súlyos betegségek közé tartozik. A Dengue vírusok 4 alfaj mintegy 400 millió embert betegít meg évente. Napjainkban 110 országban van jelen a kórokozó és a fertőzést átvivő szúnyogfajták. A nappal aktív Aedes szúnyogfajták ( az Aedes aegypti és az ázsiai tigris szúnyog) terjesztik csípésükkel.
A betegségnek három formája létezik: az enyhébb, klasszikus Dengue-láz (csonttörő láz), a Dengue vérzéses láz és a Dengue shokk szindróma.

A klasszikus Dengue-láz tünetei:

 • hirtelen kezdetű magas láz, mely néhány nap után 12-24 órára elmúlhat, de utána újra felszökik
 • fejfájás
 • gyengeség, levertség, étvágytalanság
 • végtagfájdalom, ízületi- és izomfájdalom, kifejezetten erős csontfájdalom, emiatt kapta a betegség a csonttörő láz nevet (breakbone disease)
 • émelygés, hányinger, hányás
 • szemgolyó mögötti fájdalom (ún. retroorbitális fájdalom)
 • kötőhártya gyulladás
 • szívritmus lassulás
 • arcpír
 • nyirokcsomók megnagyobbodása
 • apró bőrkiütések a törzsön, majd a végtagokon
 • tenyerek, talpak viszketése és hámlása.

A klasszikus Dengue-láz lefolyása általában 7-10 napos, de elhúzódhat tovább is, ám ritkán okoz halált.

A Dengue -láz (csonttörő láz) kezelése

A Dengue-láz kezelésére nincs speciális antivirális szer, ezért a betegség terápiájának elsődleges célja legtöbbször a láz- és fájdalomcsillapítás, az adott tünetektől függően. Ha esetleg szervi szövődmény (pl.: keringési elégtelenség) alakul ki, azt is kezelni kell.

Dengue vérzéses láz

Vérhányás, véres széklet, légzési nehézség, illetve vérzés alakulhat ki a néhány apró pontszerű bőrvérzéstől a kiterjedt bőrvérzésig, amelyhez fogínyvérzés, orrvérzés és gyomor-, bélrendszeri vérzések társulhatnak. Romló a májműködés, csökken a fehérvérsejt és a vérlemezke szám. Gyakoriak a szövődmények (pl. vírusos tüdőgyulladás). A betegeket speciális kórházakban ápolják. A gyógyulás és a lábadozás hosszú. a halálozás aránya 5%.

Dengue shokk szindróma

A vérzékenység sokszervi károsodáshoz és shokkhoz vezethet. Ennek a kórformának 20-30% a halálozása.

Chikungunya-láz

A chikungunya-láz egy, az Aedes szúnyogok által terjesztett betegség, amely magas lázzal, fejfájással, hányingerrel, ízületi és izomfájdalmakkal jár. A betegség csak nagyon ritkán halálos kimenetelű, de a fájdalmak az akut állapot után akár egy évig is fennmaradhatnak.

Megelőzés:

A szúnyogok okozta fertőzéseket leghatékonyabban a megelőzéssel tudjuk távol tartani, ugyanis a csípéskor kerülhetnek belénk a különböző vírusok fertőzések. A következőképpen előzzük meg a bajt: fedetlen testfelületek eltakarása, szúnyoghálók élettér elszeparálása a szúnyogoktól. Rovarirtó szerek alkalmazása, testünket kenjük szúnyogriasztókkal amikor szabadba merészkedünk. Érdemes életterünket olyan növényekkel körül venni melyet tipikusan nem szeretnek a szúnyogok, rovarok, bogarak mint levendula, rozmaring stb.

Érdemes lehet levendula alapú készítményeket alkalmazunk szintén ruhánkon is, mely nem csak hogy jó illatú és frissességgel tölti el ruhánkat de extra rovarűző réteget képez körülöttünk.
Kertünk körül található összes álló vizet szüntessük meg mert ezek tökéletes tápforrásai a szúnyog petéknek és lárváknak.

Szúnyog okozta súlyos betegségek és fertőzések és vírusok lehetnek bármely szúnyogban bemérésük csak labor segítségével lehetséges.

A Csodapatika elkötelezett amellett, hogy csak az általunk is ismert, megbízható biotermesztőtől, független minőség ellenőrző szervezet által bevizsgált alapanyagokból laboratóriumi körülmények között, gyógyszerész szakember által készített terméket forgalmazunk!
Csodapatika -Templomos Csepp >>

További cikkek :
Egynyári Üröm -Tízezrével öli a rákos sejteket
Templomos Életmód -Diéta
A templomos háromszög a titkok őrzője – Tomar
A Csodálatos Egynyári Üröm – Artemisia Annua
Hihetetlen középkori gyógyszerek
Top 12 Csodálatos Gyógynővény
SOROSI -Egy csodálatos Maja gyógynövény
Tovább cikkek a Csodapatikán
Csodapatika Facebook oldala

3061515 Spain / Iran: European depiction of the Persian physician and polymath al-Razi, Receuil des traites de medecine, Gerard of Cremona (1250–1260).; (add.info.: Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyya al-Razi, also known by his Latinized name Rhazes or Rasis (854 CE - 925 CE), was a Persian polymath, physician, alchemist, philosopher, and important figure in the history of medicine.

A comprehensive thinker, Razi made fundamental and enduring contributions to various fields, which he recorded in over 200 manuscripts, and is particularly remembered for numerous advances in medicine through his observations and discoveries. An early proponent of experimental medicine, he became a successful doctor, and served as chief physician of Baghdad and Rey hospitals.

Gerard of Cremona (Latin: Gerardus Cremonensis), c. 1114-1187, was an Italian translator of scientific books from Arabic into Latin. He worked in Toledo, Spain and obtained the Arabic books in the libraries at Toledo. Some of the books had been originally written in Greek and were unavailable in Greek or Latin in Europe at the time.

Gerard of Cremona is the most important translator among the Toledo School of Translators who invigorated medieval Europe in the twelfth century by transmitting the Arabs and ancient Greek knowledge in astronomy, medicine and other sciences, by making the knowledge available in the Latin language.); Pictures from History; it is possible that some works by this artist may be protected by third party rights in some territories.

Hihetetlen középkori gyógyszerek. Szentpálfőzet, Sárkányvér és társai.

Csakúgy, mint manapság, a középkori emberek is aggódtak az egészségükért. Sokat gondolkodtak arról, hogy mit tehetnek a betegségek elhárítása érdekében, vagy hogyan enyhítik a tüneteket.

Bemutatunk kilenc + 1 érdekes középkori gyógyszert, ismerkedjetek meg velük:

A középkori gyógyszerek néha házi készítésűek voltak, olykor nem is voltak túl bonyolultak. Az egyszerű gyógyszerek egyetlen összetevőből álltak – általában gyógynövényből -, de ha előzetesen számtalan összetevőre vagy előkészítésre volt szükségük, akkor az akkor már létező patikákban vásárolhatták meg őket.

Noha egyes orvosi gyógymódok meglehetősen értelmesek voltak, mások rendkívül furcsák voltak.

A recepteket, gyógyszereket kérjük ne próbálják ki otthon!

Amelyek hatása tudományosan bizonyított azok elkészítéséhez is gyógyszerészre és laboratóriumra van szükség a biztonságos végeredményhez!
És főleg ne bántsák a macskákat és baglyokat és szegény csigákat!!

Középkori gyógyszerész és gyógyító

1 Szent Pál főzete epilepsziához, gyomorproblémákhoz

Állítólag Szent Pál találta ki, ezt az italt melyet meg kellett inni. Az összetevők kiterjedt listáján édesgyökér, zsálya, fűzfa, rózsa, édeskömény, fahéj, gyömbér, szegfűszeg, kormoránvér, mandragóra, sárkányvér és háromféle bors szerepelt.

Bár ez igazi boszorkányfőzetnek hangzik, az összetevők többségének van valamilyen gyógyászati ​​értéke: az édesgyökér jót tesz a mellkasnak – köhögés és hörghurut kezelésére használták és használják; úgy gondolják, hogy a zsálya javítja az agy véráramlását és segíti az ember memóriáját, a fűz pedig szalicilsavat, az aszpirin egyik összetevőjét tartalmazza. Az édeskömény, a fahéj és a gyömbér mind karminatív hatású (amelyek megkönnyítik a beleket ), és enyhítették a görcsös gyomrot.

A kárókatona vér – vagy bármely más melegvérű vér – vasat adna vérszegénységhez;
 A mandragóra, bár mérgező, jó alvást hozhat, ha kis adagokban használják, a mennyiséget nagyon nehéz eltalálni, mert nagyobb adag esetén súlyosan mérgező!
Na és végül a sárkány vére.
Ez egyáltalán nem vér, és biztosan nem egy mitikus vadállattól származik!
Ez a Dracaena draco fa élénkvörös gyantája – Marokkóban, Zöld-fokon és a Kanári-szigeteken őshonos faj. A modern kutatások kimutatták, hogy antiszeptikus, antibiotikus, vírusellenes és sebgyógyító tulajdonságokkal rendelkezik, és a világ egyes részein még mindig használják a vérhas elleni szerként.

2 . Isiász ellen.

Jó gyógyszer az isiász kezelésére [az ülőideg irritációja vagy összenyomódása által okozott fájdalom, amely a medence hátuljától indul, mindkét lábon végig]

Számos középkori gyógymód javasolta a következők variációit: „Vegyünk egy kanál ökör epét, két kanálal vizes borsból és négy kanállal beteg vizeletéből, és annyi köményt, mint egy fél francia dió és és törje össze és zúzza meg.

Ezután forraljuk össze, amíg olyan lesz, mint a zúza, majd hagyja, de forróan tegye a fájó részre, olyan forrón amennyire csak elviseli, és kenje meg ugyanezzel a kenőccsel negyedóra múlva , bugyolálja be majd tapsoljon ötször-hatszor az összehajtogatott forró ruhára, éjjel pedig feküdjön le a helyére hajtogatott kenőcsös forró lepedőre, és hagyja, hogy két-három napig nyugodtan feküdjön, és nem fog fájdalmat érezni.

Talán az ágynyugalom és a hőkezelések tették a dolgot, mert egyébként nem látom, hogy a kenőcs alkotóelemei sok jót tennének!

3.  Égési sérülésekre és forrázásokra

„Vegyél egy élő csigát, és dörzsöld be nyálkáját az égéshez, és meggyógyul”

Szép, egyszerű házikészítmény – és érdekes, de ez segít csökkenteni a hólyagképződést és enyhíteni a fájdalmat! A legújabb kutatások kimutatták, hogy a csiga iszap tartalmaz antioxidánsokat, antiszeptikus, érzéstelenítő, irritáló, gyulladáscsökkentő, antibiotikus és vírusellenes tulajdonságokat, valamint kollagént és elasztint, amelyek létfontosságúak a bőr helyreállításához.

A modern tudomány ma már a „Csigagél” címszó alatt használja a csiganyálkát bőrkészítményekként és kisebb sérülések, például vágások, égések és forrázások kezelésére. Úgy tűnik, hogy a középkori orvostudomány ezt már megalapozta.

4 Szemgyulladásra

„Vegyen egyenlő mennyiségű hagymát / póréhagymát [még mindig vita folyik arról, hogy a„ cropleek ”, amint azt az eredeti recept Bald’s Leechbook-ban megállapítja , egyenértékű-e ma egy hagymával vagy póréhagymával] és a fokhagymát, és jól összezuzzuk őket. Vegyünk egyforma mennyiségű bort és bikaepét, majd keverjük össze a hagymával és a fokhagymával. Tegye a keveréket egy réz tálba, és hagyja állni kilenc éjszakát, majd szűrje át egy ruhán. Ezután körülbelül egy éjszaka tegye tollal a szemére.

Ez az angolszász recept jót tett volna? A hagymának, a fokhagymának és a bikaepének mind olyan antibiotikus tulajdonságai vannak, amelyek elősegítették volna a gyógyulást – a szempillák gyökerénél jelentkező fertőzést .

A bor olyan ecetsavat tartalmaz, amely a kilenc nap alatt a réztartályban lévő rézzel reakcióba lépve rézsókat képez, amelyek baktériumölő hatásúak. A közelmúltban a Nottingham Egyetem hallgatói készítették és tesztelték ezt a gyógymódot: eleinte a keveréktől a laboratórium konyha szagú volt, fokhagymával, hagymával és borral, de a kilenc nap alatt a keverék bűzlő péppé v ált. Kibírhatatlan szaga és megjelenése ellenére a diákok tesztelték az esetleges antibiotikus tulajdonságokat, és felfedezték, hogy kiválóan müködik. A receptet most tovább vizsgálják az antibiotikumokkal szemben rezisztens MRSA hiba ellen, és reménytelinek tűnik ez a bűzlő készítmény.

A régmúlt gyógyítóinak, patikusnak igaza volt ebben a gyógymódban, de ezt elő kellett készíteni , komoly több napos munkával.

Középkori gyógyszerész és patika

5. Köszvényre középkori módra

– Vegyünk egy baglyot, majd tisztítsuk meg és nyissuk ki, tisztítsuk meg és sózzuk meg. Tegye a baglyot egy új edénybe, és takarja le kővel, tegye sütőbe, és hagyja állni, amíg meg nem ég. Ezután vaddisznózsírral pecsételje meg és kenje meg vele a köszvényt.

Szegény bagoly! Nem gondolhatom, hogy ez a betegnek is nagyon segített volna…
A bagolynak viszont halálos volt ..

6. Migrén esetén

– Vegyen egy fél tál árpát, egy-egy marék tisztesfűt, vasfűt és más, a fejnek jótékony gyógynövényeket; és amikor jól összeforrtak, vegye fel őket, és tekerje be egy ruhába, és tegye a beteg fejéhez, és egész jó lesz. Bizonyítottam.

A Orvosi tisztesfűt [egy gyepfű gyógynövény] a középkori és a Tudor patikusok használták fel mindenféle betegség esetén belsőleg bevehető gyógymódok, valamint a külső használatra szánt borogatók esetében, mint ebben az esetben is. A modern orvostudomány még mindig használja a Orvosi tisztesfűben található alkaloid gyógyszereket súlyos fejfájás és migrén kezelésére.

A Vervain-glikozid [olyan molekulák osztálya, amelyekben egy cukormolekula „nem cukor” molekulához van kötve] származékait használják a migrén, a depresszió és a szorongás modern kezelésében is, így a patikus ismét tudta, mit csinál ezzel recepttel!

7. Súlyos torokfertőzés középkori módra

– Vegyél egy kövér macskát, és bontsd fel, tisztítsd meg és húzd ki a beleket. Vegyük a sündisznó zsírját, a medve zsírját, a gyantákat és a görögszémet, a zsályát és a loncot és a szűz viaszt. Mindez apróra morzsoltatik, és a macskát megtömjük, akárcsak egy libát. Pörkölje meg az egészet, gyűjtse össze a zsírt, és kenje meg vele [a beteget]. ” Az ilyen kezelésekkel nem csoda, hogy egy barát VI. Kelemen pápának írt, amikor beteg volt (c1350), hogy: „Tudom, hogy az ágyadat ostromolják az orvosok, és ez természetesen félelemmel tölt el … költségeink, sőt halálunk tapasztalatokat hoz számukra. ” Ha beteg véletlenül túl is élte a szegény macska semmiképpen.

8. Köhögés kezelésére

“Vegyük a pemetefű levét, hogy összekeverjük a diapenidionnal és megegyük”

Az orvosi pemetefű [gyógynövénynövény , a menta család tagja] jó a köhögés kezelésére, a diapenidion pedig árpavízből, cukorból és tojásfehérjéből készült édesség, amelyet szálakba húznak – így keresztbe esnek a cukorszálak. Jó Íze volt, és a pemetefű jót tesz a mellkasnak – még mindig kapható vény nélkül kapható köhögéskeverékekben. Ez tehát bejött a középkori és a ma emberének is.

9. A gyomorra

„A kólika megsemmisítéséhez vegyen egyformán köményt és ánizst, és tegye fehérborba, hogy fedje le, és hagyja állni három napig és három éjszakáig. Ezután kivesszük és hamu deszkára fektetjük, hogy kilenc napig száradjon. A kilenc nap végén vegye és tegye egy cserépedénybe, szárítsa meg a tűz fölött, majd készítsen belőle port. Aztán egye meg, vagy igya meg, és megsemmisíti a kólikát okozó szelet ”

Az ánizs és a kömény egyaránt karminatív hatású, ezért ez a gyógyszer pontosan azt tenné, amit az ón – vagy agyagedényen. A kapros és édeskömény gyógynövényeket ugyanezzel a hatással lehetne használni – a 20. századi, kolikós csecsemőknek szánt víz kaprot tartalmazott.

Ennek a gyógymódnak csaknem két hét kellett volna elkészítéséhez, ezért a betegek szükség szerint megvették a középkori patikától. Elvileg működik.

+1 A híres Jeruzsálem Elixírje

A középkori templomos lovagokról kiderült, hogy kevés vagy közepes mennyiségű bort ittak, amelyet gyakran hígítottak és kevertek Aloe péppel és kender főzettel is sok más összetevő mellett ez volt az Elixir Of Jerusalem azaz Jeruzsálem Elixírje, de egyes forrásokban gyógyító italukat Scutum Dei néven is emlegetik, amely Isten Pajzsát jelenti, valószínűleg arra utalva, hogy megvédi őket a betegségektől

Mire használt , használ a Templomos Csepp?

Ahogy a Templomos Lovagok is első sorban általános fáradtság panaszainak javítására ,sérülések, betegségek gyors felgyógyítására használták , így a modern változata is megfelel ezen kívánalmaknak a betegségek megelőzését szolgáló funkciói mellett. Komoly szerepe volt ezen italnak abban, hogy sem szív és érrendszeri betegségek, sem fertőző betegségek nem tizedelték őket egy olyan korban amikor a pestis, a kolera, a lepra, a malária és sok-sok kegyetlen járvány pusztította a kor népességét.

Nincs feljegyzés,hogy bármely típusú rákos betegség szedte volna közülük az áldozatát!

Ebben a 2010-es években újra felfedezett Artemisinin
azaz Egynyári Üröm is komoly szerepet játszhatott melynek modern újrafelfedezéséért 2015-ben orvosi Nobel díj járt.

Ezen növényt már az ókorban használták a faja neve Artemisia azaz Artemisz istennő nővénye. A bizánci orvosok gyógyításra használták, a Templomos Lovagok gyógyító papjai pedig a Szentföldi hadjáratok során tőlük vették át ezt az ősi tudást.
A másik fontos nővény melyet használtak az az Agricus Blazei melyet a Templomosok ISTEN GOMBÁJA -ként ismertek a népnyelv az Élet Gombája -ként ismeri.

Bizáncban a IV. századtól kezdve használták az emberek, a Templomos Lovagrend tagjai is innen ismerték meg és használták napi szinten ők Cogumelo de Deus néven azaz Isten gombájaként ismerték!

Az európai orvosok ezt a gyógygombát kezdték el legkésőbb használni, egészen 1965-ig nem ismerték, alkalmazták.

Nagyon magas mennyiségben tartalmaz ß-D-glükánt, ami jelentős szerepet játszhat nagymértékű ellenállóképesség-fokozó és rákgátló hatásában. A gombafaj neve Agaricus Blazei, amit William A. Murrill gombakutató sorolt be 1945-ben.

A Templomos Csepp néhány összetevője:
PQQ + Ubikinon- C és D3-vitamin, Szelén ,  Moringa ( A Csodafa) , Egynyári Üröm – Artemisinin (Isten Fája), Agricus Blazei (Az élet gombája) , Orvosi Aloë Vera kivonat, Kende Olaj, Mentaolaj, erdei gyümölcs .
Szelén,  foszfor-, cink-, vas-, kálium-,  réz-, és a magnézium tartalom .
A-, B2,  B6-, B12-, E- és K- vitamin, M-P Vitaminok. Omega-3, Arteannuin B, Alfa Thujone, Fisetin, Cirsimaritin, Capillin, β-Sitosterol és Quercetin, Artemisinin, számos antioxidánst és flavonoidot , béta-karotint,  kvercetint és a klorogénsavat, izotionátokat is tartalmaz.

További cikkek :
Templomos Életmód -Diéta
Egynyári Üröm -Tízezrével öli a rákos sejteket
Artemisia Annua Anti Covid
A templomos háromszög a titkok őrzője – Tomar
Cikkek a Csodapatikán
Csodapatika Facebook oldala

new-life-after-covid-post-covid-2

Post-Covid – Long Covid – Hosszú Covid – Covid utáni állapotok

Amikor már azt hinnénk, meggyógyultunk, következik a post-Covid….

Post-covid világ

Bár a COVID-19-ben szenvedő emberek többsége hetek vagy hónapok alatt meggyógyul a betegségtől, jó néhányan nem, vagy az akut tünetek után más, állandó tünetek maradnak fent ezek a post-covid tünetek.

Az orvosok és szakértők szerte a világon azon dolgoznak, hogy többet megtudjanak a COVID-19-hez kapcsolódó rövid és hosszú távú egészségügyi hatásokról, ki és miért kapja meg őket. A szakma a COVID utáni állapotok kifejezést használja olyan egészségügyi problémák leírására, amelyek több mint négy héttel fennállnak azután, hogy először megfertőződtek a COVID-19 vírussal.

A szakértők sem tudják pontosan, miért vagy milyen gyakran tapasztalják egyes emberek a COVID utáni állapotokat.

Más fertőző betegségek is különböző okokból okozhatnak hosszabb távú tüneteket. Egyes COVID utáni állapotok valószínűleg hasonlóak lesznek más fertőző betegségeknél tapasztaltakhoz, de mások specifikusabbak lehetnek a COVID-19-re. Egyes a betegség utáni állapotok hasonló tüneteket mutatnak, mint más egészségügyi problémák.
A tudósok aktívan vizsgálják a COVID utáni állapotok okait.

A COVID utáni állapot a post-covid típusai

Hosszú COVID

A hosszú COVID olyan tünetek köre, amelyek hetekig vagy hónapokig tarthatnak, miután először megfertőződtek a COVID-19-et okozó vírussal, vagy hetekkel a fertőzés után jelentkezhetnek. A Long COVID bárkivel előfordulhat, aki COVID-19-et kapott, még akkor is, ha a betegség enyhe volt, vagy nem voltak tünetei. A hosszú COVID-vel rendelkező emberek a következő tünetek különböző kombinációit tapasztalták:

Fáradtság vagy fáradékonyság
Gondolkodási vagy koncentrációs nehézség (néha agyi ködnek is nevezik)
Fejfájás
Szag- vagy ízvesztés
Szédülés állva
Gyorsan verő vagy dobogó szív (más néven szívdobogás)
Mellkasi fájdalom
Légzési nehézség vagy légszomj
Köhögés
Ízületi vagy izomfájdalom
Depresszió vagy szorongás
Láz
A testi vagy szellemi tevékenységek után súlyosbodó tünetek

Post Covid azaz Poszt Covid utáni újáépülésünk

A COVID-19 multiorganikus hatásai

A multiorganikus hatások a legtöbb, ha nem az összes testrendszert befolyásolhatják, beleértve a szív, a tüdő, a vese, a bőr és az agy működését. A multiorganikus hatások magukban foglalhatják a COVID-19 után bekövetkező állapotokat is, mint például a multisystem gyulladásos szindrómát (MIS) és az autoimmun állapotokat. A MIS olyan állapot, amikor a különböző testrészek megduzzadhatnak. Autoimmun állapotok akkor fordulnak elő, amikor immunrendszere tévedésből megtámadja a test egészséges sejtjeit, fájdalmas duzzanatot okozva az érintett testrészekben. Nem ismert, hogy a multiorganikus rendszer hatása mennyi ideig tarthat, és hogy a hatás krónikus egészségi állapotokhoz vezethet-e.

A COVID-19 kezelés vagy akár a kórházi kezelés

A COVID utáni állapotok magukban foglalhatják a COVID-19 kezelés vagy a kórházi kezelés hosszabb távú hatásait is. Ezen hosszú távú hatások némelyike ​​hasonló a más légúti fertőzések vagy egyéb állapotok kórházi kezeléséhez kapcsolódóakhoz. A COVID-19 kezelés és a kórházi kezelés hatása magában foglalhatja a poszt-intenzív terápiás szindrómát (PICS) is, amely a kritikus betegség után is fennmaradó egészségügyi hatásokra utal. Ezek a hatások lehetnek súlyos gyengeség és poszttraumás stressz zavar (PTSD). A PTSD hosszú távú reakciókat tartalmaz egy nagyon stresszes eseményre.

A Post-Covid Kezelés

Vannak módok a COVID utáni állapotok kezelésére, és sok ilyen tünettel rendelkező beteg idővel javul. Ha úgy gondolja, hogy COVID utáni állapotban van, beszéljen orvosával a tünetek kezelésének vagy kezelésének lehetőségeiről.
A hosszú távú szövődmények megelőzésének legjobb módja azonban a COVID-19 megelőzése.

Covid utáni állapot típusai

Akut COVID-19: a COVID-19 betegség legfeljebb négy hétig tartó jelei, tünetei
Folyamatos, tünetes COVID-19: a COVID-19 betegség 4 héttől 12 hétig tartó jelei és tünetei
Poszt-akut hiperinflammációs COVID-19 betegség: a tünetek kezdetétől számított második hetet követően kialakuló többszervi gyulladásos szövődmény
Poszt-COVID szindróma: a tünetek kezdetétől számított negyedik hetet követően kialakuló és elhúzódó késői maradványtünetek és károsodások
Hosszú COVID-19: ez a kifejezés magába foglalja a folyamatos tünetes COVID-19 betegséget és a poszt COVID-19 szindrómát együttesen a 12. hetet követően

Mi a teendő, ha poszt-COVID szindrómára utaló panaszai vannak?

Szédüléses panaszok esetén és ha gondolkodását lassabbnak, tompábbnak érzi, kúraszerűen szedett speciális vitaminokat és gyógynövényeket tartalmazó komplex készítmény lehet segítségére amik például tartalmaznak B1-, B6-, B12 vitaminokat is .

A vitamin és gyógynövény komplex szintén javasolt szaglás- és ízvesztés, nem múló ízlelés- és szaglászavar esetén is. Ilyen esetben otthonában megpróbálkozhat úgynevezett szaglás- és íztréninggel is. Ennek során naponta háromszor háromféle az ön által ismert jellegzetes íz kóstolása és illat szagolgatása javasolt, ötnaponta ismételve. Narancs fogyasztása, fahéjas ételek fogyasztása (például fahéjas fánk, fahéjas palacsinta, esetleg kávé fahéjjal) szintén elősegítheti a regenerációt.

A poszt-COVID szindróma tünetei közül tüdőérintettségre utaló legfontosabb tünetek a fennálló nehézlégzés, a mellkasi fájdalom és a köhögés. Ezek hátterében a tartós gyulladás okozta tüdőszöveti és kislégúti károsodások állnak, melyet a mellkasi és légzőizmok átmeneti vagy maradandó gyengesége is kísérhet. Ha ön ezeket a komoly tüneteket vagy ezek valamelyikét észleli magán, jelezze háziorvosának, aki poszt-COVID ellátóhelyre irányíthatja szükség szerint, vagy esetleg közvetlenül is az adott tüdőgyógyászati szakorvosi ellátásra utalhatja, ahol a megfelelő protokollok alapján kaphat komplex kezelést.

Post-Covid Szív-Érrendszer

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a szív-érrendszeri alapbetegségben szenvedő pácienseknél (például krónikus szívelégtelenség) gyakoribbak a COVID-19 okozta szív-érrendszeri szövődmények is, mint például szívritmuszavar, vagy akár szívinfarktus is bekövetkezhet. Továbbá a szív-érrendszeri alapbetegséggel rendelkezők COVID-19-hez köthető halálozása jelentősen magasabb is. Ezért ha Ön átesett a COVID-19-en, akár tünetszegényen is, és esetleg kardiológiai alapbetegsége is van, emellett mellkasi fájdalmat, rendetlenszívverés-érzést tapasztal, haladéktalanul jelezze kezelőorvosának. Ezek szintén olyan post-covid panaszok, melyek orvosi kezelést igényelnek.

Long Covid Tüdő

Kevesen tudják, de a tüdőn és a szíven kívül a COVID-19 betegség a központi és a környéki idegrendszert is megtámadhatja. Súlyos esetben azonnali orvosi kezelést igénylő stroke vagy szintén kezelést szükségessé tevő polyneuropathia is kialakulhat.
A COVID-19 fertőzés a mentális egészségre is hatással van. A mentális problémák gyakorisága COVID-19-en átesettek körében kifejezetten megnőtt, szorongás, depresszió, alvászavar és úgynevezett „brain fog” – vagyis lomha, tompa, nehézkes gondolkozás (úgynevezett „ködös agy”) jelentkezhet. Ezek mindegyike jelentős életminőség-romláshoz vezethet.

Források: The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) USA
News-Medical Life Sience USA
Webbeteg Hu

A Cikket a Csodapatika a Templomos Csepp forgalmazója támogatta.  , A TEMPLOMOS CSEPP oldala

További cikkek :
Templomos Életmód -Diéta
Egynyári Üröm -Tízezrével öli a rákos sejteket
Artemisia Annua Anti Covid
A templomos háromszög a titkok őrzője – Tomar
Sorosi a Mágikus Gyógynövény
Cikkek a Csodapatikán
Csodapatika Facebook oldala

muiemlekhely

A hős Templomosok a Muhi Csatában

780 éve lesz Április 11-12-én, hogy a Muhi Csatában a Templomos Rend megmentette az Árpádházi királyát és testvérét Kálmánt és Magyarországot a pusztulástól. A lovagok utolsó szálig odavesztek a csatában, esküjükhöz híven, nem hátráltak! Emlékezzünk meg a hősökről!  

Szögezzük le így az elején, hogy a muhi csata a vereség ellenére ezért számít IV. Béla és a hős, vitézül helytállt magyar királyi had és az önfeláldozó Templomos lovagok stratégiai győzelmének, mert sok áldozat árán ugyan, de saját erőből, és külső támogatás nélkül is megvédték az országot.

A Muhi Csata emlékhelye

A Mongol veszély első hírei

A mongol veszélyről szóló első hírek 1229-ben futottak be a budai királyi udvarba, akkor, amikor a távol-keleti hódítók elől menekülő orosz bojárok II. Andrástól a „Templomos” királytól vagy más néven II. Jeruzsálemi Andrástól kértek védelmet.

II. András aki az V. Keresztes hadjáratban a Szent földre vezette hadait, Akkon városát elérve felvette a „Jeruzsálem királya címet is, innen ered a Jeruzsálemi András név. András a Szentföldön közeli kapcsolatot ápolt a Templomos Renddel, ( egyes források szerint tiszteletbeli tagságot is kapott) , de a hivatalos írások szerint  ő a Jeruzsálemi Szent János Ispotályos Lovagrendbe (későbbi Máltai lovagrend), donátus ranggal lépett be, mivel a Templomos Rendbe csak nőtlen férfiak léphettek. Innentől Magyarország igen jó kapcsolatokat ápolt a Templomos Renddel.  
A XIII. század elejétől kezdetét vette a Templomos rend viszonylag gyors terjedése a királyságban, ami elsősorban keresztes eszmeiséget pártfogoló királyaink, Imre és II. András adományainak köszönhetőek.

II. András a templomos király Muhi előtti évek
II. András a ‘Templomos” Magyarország és Jeruzsálem királya

Pár évre rá Julianus barát, aki rendtársával, Gerhardusz páterrel együtt 1235-ben az esztergomi domonkos rendházból keletre indult az ott maradt magyarok felkutatására, sikeresen eljutott az egykori őshaza, Magna Hungária területére, MÁR KONKRÉT HÍREKKEL ÉRKEZETT VISSZA BUDÁRA, 1236-BAN.

Julianus hozta ez első konkrét híreket a mongolok készülő nyugati terjeszkedéséről

A Magna Hungáriában maradt magyarok arról tájékoztatták Julianust, hogy értesüléseik szerint a mongolok Európa ellen készülődnek. Amikor Julianus visszaérkezett hosszú és kalandos útjáról,
azonnal kihallgatást kért IV. Béla királytól, akit részletesen tájékoztatott a mongol fenyegetésről.

A barát 1236-ban másodszor is felkerekedett, hogy visszatérjen Magna Hungáriába, ám amikorra odaért, a mongolok már elfoglalták és feldúlták a magyarok egykori őshazáját. Julianus e második útján a mongol udvarba is eljutott, ahol Batu kán személyesen fogadta a nyugatról érkezett dominikánus szerzetest.

A kán Julianus útján egy igen barátságtalan, fenyegető hangú levelet küldött IV. Béla királynak, amelyben felszólította a magyar uralkodót, hogy ellenállás nélkül hódoljon meg neki.

A mongol vihar nyugatra törésének azonban más konkrét jelei is voltak.

1239-ben a Kárpátoktól keletre élő és zömében megkeresztelkedett kunok a mongol nyomás elől menekülve, fejedelmük, Kötöny útján bebocsáttatást kértek a Magyar Királyság területére.

IV. Béla európai kortársaival ellentétben, komolyan vette a mongol fenyegetést, ezért bebocsátotta a kunokat azt remélve, hogy általuk is erősítheti az ország védelmi képességeit, mert nyugatról szinte semmilyen segítségre sem számíthatott.

Hogy felkészüljön a várható mongol invázió visszaverésére, IV. Béla követeket küldött IX. Gergely pápához, valamint a német-római császárhoz és a francia királyhoz, segítséget kérve Batu kán Nyugat- Európát is fenyegető támadásának elhárításához.

Batu Khán Muhi Csata
Batu Khan

A magyar királyság azonban szavakon kívül nem kapott semmi mást az európai koronás főktől.
Az egyházfő, noha megígérte IV. Bélának, hogy keresztes hadjáratot hirdet a mongolok ellen, de ebből az ígéretből sem lett semmi.

Batu kán Magyarország elleni készülődésének idején az ütőképes haderő kiállítását az erősen megcsappant királyi jövedelmek hátrányosan érintették, IV Béla tehát több, mint nehéz helyzetben volt.

A Magyarország elleni támadás tervét Batu kán hadvezére, Szubotáj dolgozta ki.


A teljes mongol haderő kilenc tümenből, összesen mintegy 90 ezer harcosból állt.
Batu kán hadvezére Szubotáj terve szerint, 1241-ben Magyarország ellen vezette a kegyetlenségéről hírhedt seregét.
A kelet felől közeledő mongol fősereg a mai Bukovina területén kétfelé oszlott: az egyik hadtest Kadán parancsnoksága alatt betört Erdélybe és feldúlta Besztercét, Kolozsvárt, valamint elpusztította Váradot, Örvéndet és Tamáshidát, majd Csanádnál egyesült Szubotáj délről érkező hadtestével, amely Gyulafehérvártól Szebenig ugyancsak mindent elpusztított.

A mongol sereg különböző részei a Maros vonalán gyors ütemben haladtak az ország belseje felé.
Batu kán másik seregteste északon még március 17-én átkelt a Vereckei-hágón.
A mongol portyázók sebes lovaiknak köszönhetően villámgyorsan, alig három nap alatt Vác és Esztergom határába értek.
Hiába törtek be azonban Pestre és gyújtották fel Vácot, IV. Béla páncélos nehézlovassággal, valamint számszeríjászokkal megerősített serege elől sietősen visszahúzódtak egészen a Sajó vonaláig.

A kunok a muhi csata elött elhagyják az országot

IV. Béla királynak a nehézségek ellenére mintegy 50 ezer fős haderőt sikerült kiállítani Batu seregével szemben, amely még így is kétszeres létszámfölényben volt. Béla a gyülekező seregtesteknek megtiltotta, hogy önállóan támadjanak a mongolokra, ám ennek ellenére Csák Ugrin kalocsia érsek, és az egyetlen külföldi uralkodói segítség, Babenbergi Frigyes a saját szakállukra megtámadták Batu kán egységeit.

A kalocsai érsek csapatát a mongolok szétszórták, de Babenbergi Frigyes győzelmet aratott felettük, ami jót tett a királyi csapat moráljának, és fellelkesítette a harcosokat.

Frigyes foglyokat is ejtett szép számmal, akiket felvonultatott, miközben belovagolt Budára. A hadifoglyok között akadtak kunok is, ami miatt a magyarok elkezdtek gyanakodni, hogy összejátszanak a hátuk mögött a mongolokkal.
Emiatt Budán a felizgatott tömeg az éppen ott tartózkodó Kötöny kun fejedelmet és kíséretét meglincselte.

Kötöny Kun Fejedelem a Muhi csata elött
Kötöny Kun fejedelem

Vezérük halálának hírére a Kunságban gyülekező kun sereg szembefordult a magyarokkal, majd déli irányban rabolva és gyújtogatva elhagyta az ország területét. IV. Bélának ez az incidens a létező legrosszabbkor jött, hiszen így nem számíthatott a mongolok harcmodorát jól ismerő kun csapatokra.

Soha ne becsüld le az ellenségedet

Arra a hírre, hogy IV. Béla seregei élén elindult Pest alól, Batu kán sietve összevonta a szanaszét portyázó egységeit, a Sajó bal partján, a Hernád és a Takta képezte szögletben összpontosítva haderejét. Béla király beérkező hada a Sajó jobb partján elterülő sík terepen, a muhi pusztán ütött tábort.

A KIRÁLY a Sajó itteni egyetlen hídjánál állította fel seregét.


A tavaszi hóolvadás miatt megduzzadt Sajó kiváló természetes akadálynak számított, átkelést biztosító gázlókra csak jóval feljebb, illetve az alsóbb folyásnál lehetett számítani, így csak egyedül ez a híd biztosított biztonságos átkelési lehetőséget.

Béla király serege páncélos nehézlovasokból, vértes gyalogságból, számszeríjászokból, és besenyők alkotta könnyűlovasságból állt, amit elit alakulatként a Templomos Rend lovagjai erősítettek.

A KIRÁLYI HAD ELITJÉT ÍGY A HARCMŰVÉSZETI TUDÁSUK ÉS TAPASZTALATUK MIATT A KARDFORGATÁSBAN KÜLÖNÖSEN JÁRATOS TEMPLOMOS ÉS JOHANNITA LOVAGOK ALKOTTÁK.
Muhi csata Templomosok
Templomosok a Sajó hídján

IV. Béla, hogy a rendkívül mozgékony ellenség ne lephesse meg, a haderejét egyetlen tömbbe vonta össze, amit összeláncolt szekerekkel és pajzsfallal vetetett körbe.

A szekértábor kialakítása egyértelműen arra utal, hogy a király akár hosszabb ideig is kitartó védelmi műveletekre készült. Noha ez a harcrend jó védelmi pozíciót biztosított a királyi hadnak, ám volt egy súlyos hátránya: megfosztotta a sereget a mozgékonyságtól, lehetővé téve az ellenségnek a bekerítést, amennyiben gázlót talál a Sajón, vagy pedig elfoglalja a hidat.
Az előkészületekből a kán is arra a következtetésre jutott, hogy a magyarok csak védekezni kívánnak. Önhittségében ezt az ellenfél általa feltételezett gyávaságának és gyengeségének tudta be, ami később keservesen megbosszulta magát.
A kán és a mongol vezérek azt látva, hogy a magyarok védekezésre készülnek, támadást rendeltek el. Az 1241. április 11-én elkezdődött csata a híd elleni rohammal vette kezdetét. Batu azonban elszámította magát, mert nem vette figyelembe, hogy a keskeny híd kisebb erővel is sikeresen megvédhető.

Ráadásul egy, a mongol táborból megszökött orosz herceg még a támadás elindítása előtt felfedte a mongolok tervét Kálmán herceg, a király öccse előtt, aki harcedzett katonákat vont össze a hídfő védelmére.
A hídon rohamozó mongolokat a támadásra felkészült számszeríjászok sűrű nyílzápora fogadta, akik százával estek össze vagy zuhantak holtan a folyóba, az ennek ellenére továbbra is a

rohamot erőltető mongolokat pedig a páncéllal védett Templomos lovagok kaszabolták halomra.

Templomosok a Muhi csatában a Sajó hídján

BATU KÁN HÍDFOGLALÁSI KÍSÉRLETE SÚLYOS KUDARCBA FULLADT, a mongolok véres fejjel és rengeteg halottat hátrahagyva voltak kénytelenek visszavonulni.

A csata első, április 11-i fordulója egyértelműen mongol vereséggel végződött.
Batu kán másnap hajnalban ismét megkísérelte a híd elfoglalását, ám az előző napi kudarcból okulva, most már kőhajító gépeket is felvonultatott, hogy távol tartsa a számára életveszélyes királyi számszeríjászokat. Miközben a mongol csapatok egy része a híd ismételt elfoglalásával kísérletezett, Szubotáj seregteste a jobbszárnyon gázlót talált a Sajón, amelyen a mongol lovasság háborítás nélkül átkelhetett a túlpartra, hogy hátba támadja a király seregét.

Ennek ellenére, a magyar had továbbra is szilajon és sikeresen harcolt.

KÁLMÁN HERCEG, OLDALÁN A TEMPLOMOSOKKAL, SŰRŰ RENDET VÁGOTT A SIKERTELENÜL ROHAMOZÓ MONGOLOK SORAI KÖZÖTT.

Batu kán egyre idegesebben figyelte a túlparton zajló véres eseményeket, mert a harcosai úgy hullottak, mint a legyek, ilyen véres veszteség addig még nem érte a csapatait.

SZÁMOS FŐTISZT MELLET MÉG A KÁN TESTŐRSÉGÉNEK PARANCSNOKA BAKATU IS ELESETT.

A kán már éppen azon gondolkodott, hogy feladja a küzdelmet és visszavonul, amikor Szubotáj lovassága megkésve ugyan, de elérte a tábort. Ezzel új front nyílott, és most már kétfelé kellet védekeznie a szekértáborba szorult királyi seregnek. Az erők kényszerű megosztása miatt egyre több mongolnak sikerült átjutnia a hídon, és betörni a táborba.

Muhi nem tragédia, hanem az országot megmentő hősi eposz

Reggel hét óra körül elszabadult a pokol, amikor a mongolok mindkét irányból betörtek a királyi táborba. A szűk térben nem sikerült hadrendbe állni, a lovasságnak pedig nem volt hely, hogy kibontakoztasson egy ellentámadást. A hatalmas zűrzavar ellenére a magyarok hősiesen küzdöttek a túlerővel,

Kálmán herceg és a Templomos lovagok iszonyú veszteségeket okoztak a mongol seregnek Rembald de Carono tartományi  nagymesterrel és Jacques de Mont-Réal marshalal  együtt az utolsó szálig elestek. Esküjükhöz híven nem hátráltak meg, nem adták meg magukat az óriási túlerő ellenére sem.

 Ezzel újabb keserves meglepetés érte Batu kánt, ugyanis hiába törtek be nagy túlerővel a táborba, a magyarok vészesen fogyatkozó létszámuk ellenére, egészen estig kitartottak a számukra egyre reménytelenebb küzdelemben.

BATU MÁSIK NAGY TERVE, A KIRÁLY FOGLYUL EJTÉSE UGYANCSAK KUDARCBA FULLADT

, mert a magyar uralkodót, még kellő időben lovagjai kimentették a harc forgatagából. 80 templomos lovag a saját életét feláldozva menekítette ki IV. Bélát a tatár hadsereg elől, és az ő bátorságuknak köszönhetően nem maradt az ország Árpádházi uralkodó nélkül.

Templomosok mentik a királyt IV. Bélát

Noha Muhinál a király serege végül vereséget szenvedett a túlerővel szemben, ám Batu győzelme is csak pirruszinak bizonyult: IV. Béla hadserege ugyanis nem várt, rendkívül súlyos és érzékeny veszteséget okozott a mongoloknak, és később sem szűnt meg a magyarok ellenállása.

Rembald de Voczon a gyógyító rend  Ordre de Saint-Jean de Jérusalem nagymestere és templomos gyógyítók is minden valószínűség szerint részt vettek a csatában, vagy a csatától távolabb mentették a sebesülteket, látták el akár a haldoklókat is. A templomos gyógyítók rengeteg életet mentettek meg tevékenységükkel. Ők így vették ki részüket az ország mentésből.

Annak ellenére, hogy Batu portyázói végigpusztították az országot, DE SOK KŐVÁR, ÍGY TÖBBEK KÖZÖTT ESZTERGOM, SZÉKESFEHÉRVÁR VAGY PANNONHALMA ALÓL VÉRES FEJJEL KELLETT MEGFUTNIUK, a főerőktől messze elkalandozó kisebb mongol csapatokat pedig lesből rájuk támadó magyar bandériumok kaszabolták le, még tovább növelve Batu kán veszteségeit.

NÉHÁNY HÓNAPOS DÚLÁS UTÁN BATU KÁN FELADVA MAGYARORSZÁG MEGSZÁLLÁSÁNAK TERVÉT, 1242 ELEJÉN A SEBEIT NYALOGATVA KIVONULT AZ ORSZÁGBÓL.

Néhány történész ezt azzal magyarázza, hogy Batu Ögödej nagykán halálhíre, a készülő fejedelemválasztás miatt hagyta el sietve Magyarországot. Bizonyos, hogy Batu nem a nagykán halála, hanem az őt ért véres veszteségek miatt hagyta el az országot. A mongol kurultáj Ögödej halála után ugyanis csak évekkel később, 1246-ban választott új nagykánt.

Batu azért adta fel Magyarország leigázásának tervét, MERT RÁJÖTT, HOGY ABBA BELEPUSZTULNA A MEGMARADT SEREGE.

A muhi csata a vereség ellenére ezért számít tehát IV. Béla és a hős, vitézül helytállt magyar királyi had és az önfeláldozó Templomos lovagok stratégiai győzelmének, mert sok áldozat árán ugyan, de saját erőből, és külső támogatás nélkül is megvédték az országot.

Ui: A mai Muhi község nem azonos a XIII. században létező Muhi mezővárossal. A mai Muhi az akkori Poga falu helyén kialakult település, mely 1928-ban vette fel a híres város nevét. A valódi Muhi (Mohi) városa elpusztult a történelem viharában.

A Cikket a Csodapatika a Templomos Csepp forgalmazója támogatta.  , A TEMPLOMOS CSEPP oldala

További cikkek :
Templomos Életmód -Diéta
Egynyári Üröm -Tízezrével öli a rákos sejteket
Artemisia Annua Anti Covid
A templomos háromszög a titkok őrzője – Tomar
Cikkek a Csodapatikán
Csodapatika Facebook oldala